Zmiana pasa ruchu


Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym Arkusz poz.19

Temat 4 – podstawowa wiedza.

Oddział 4
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”,
Obowiązuje od 20.05.2021r.
„5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.”,

Zmiana pasa na lewy.

Kolejność czynności podczas zmiany pasa ruchu:
Musisz umieć na pamięć

1. najpierw włączasz kierunkowskaz, jadąc dalej swoim pasem ruchu.
2. po włączeniu kierunkowskazu, upewniasz się o możliwości zmiany pasa ruchu
.
3. Płynnie zmieniasz pas ruchu.
4. po zmianie pasa niezwłocznie wyłączasz kierunkowskaz.
5. nie wyłączasz kierunkowskazu gdy po zmianie pasa ruchu wykonujesz od razu skręt w lewo na skrzyżowaniu lub zawracanie.

Przykład – Zmiana pasa na prawy – wjeżdżasz od początku na prawy pas ruchu. 

Przykład – bezpieczna jazda – zmiana pasa do skrętu w lewo.
Wjeżdżasz od początku na pasa ruchu do skrętu w lewo.

Wykorzystywanie pasów włączających i wyłączających. 

W rejonie skrzyżowań pasy te powinny służyć jako „rozbiegowe” lub zwalniające. Wykonywanie tego manewru z płynnym wykorzystaniem tych pasów.

 Znak poziomy P-9

4.Znaki:
1) A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”,
2) A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony” ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.
Komentarz.
Wlot drogi jednokierunkowej odwołuje ograniczenie prędkości. 

Wykorzystanie pasa wyłączającego.
Ze stałą prędkością wjeżdżasz na pas wyłączający, dopiero po wjeździe zaczynasz zmniejszać prędkość.

Jazda na suwak

„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”,

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.”.

Komentarz

Nie można zastosować jazdę na suwak przy dopuszczalnej prędkości na danej drodze.
Musi wystąpić znaczne zmniejszenie prędkości na jezdni – czyli na wszystkich pasach ruchu.


Przykład – nie można zastosować jazdy na suwak.

Na jezdni nie tworzy się „korek”

Wyjaśnienie – popełniane błędy:
1 Wymuszenie pierwszeństwa, polega na:
– Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu zmusisz innego kierującego do: 
istotnej zmiany prędkości – wymusiłeś pierwszeństwo.
– Osoba zmieniająca pas ruchu zamiast utrzymać prędkość, jaka obowiązuje na danej drodze, zmniejsza prędkość jazdy.

2 Drugi przykład – zmusisz kierującego do zmiany pasa ruchu
– Włącz kierunkowskaz, jedz dalej swoim pasem ruchu. Jeżeli pasem ruchu na który chcesz wjechać jedzie pojazd , poczekaj aż pojazd pierwszy zacznie zmieniać pas po którym jedziesz albo zmniejszy prędkość, dopiero podejmij decyzję do zmiany pasa ruchu.
3. Podczas zmiany pasa ruchu nie wolno redukować biegu.