Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną S2

Sygnalizator S 2 – skręt w prawo.

§96.1.Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust.3.
2.Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. 

Sytuacja 1    

Komentarz do – Sytuacja 1
– podjeżdżasz jako pierwszy(a) musisz obowiązkowo zatrzymać  się przed sygnalizatorem !!! 

– udzielasz pierwszeństwa: pieszym na przejściu (jeśli się znajduje)  
– oraz pojazdom jadącym drogą do której podjeżdżasz – do drogi poprzecznej, 


Sytuacja 2

Komentarz do Sytuacji 2.
– Pojazd Nr.1 
stoi przed sygnalizatorem,

– Pojazd Nr.1 odjechał, 
– Podjeżdżasz 
 i
musisz ponownie zatrzymać się przed sygnalizatorem, 

Kryterium oceniana.
Jeżeli nie zatrzymasz się przed sygnalizatorem następuje przerwanie egzaminu zgodnie z tabelą Nr.1 poz.8.8.1


§ 99.1.
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.

Przykład 
Skręt w prawo odbywa się w tym samym czasie jak skręt bezkolizyjny w lewo z drogi poprzecznej.