Droga jednokierunkowa – zajęcie właściwej pozycji przy skręcie w lewo.

§  44.1.  Znak D-3 „droga jednokierunkowa” oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

2.  Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że ruch pojazdów określonych tabliczką odbywa się w dwóch kierunkach.

3.  Znak D-3 z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu.

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

Przykład. 

 Schemat do zdjęcia

Przykład nietypowy.
Jedziesz drogą jednokierunkową.

Skręcając w lewo i w prawo – strzałki niebieskie – z kierunkowskazem.
Jadąc w lewo skos i prawo skos – bez kierunkowskazów – strzałki fioletowe.

Przykład.
Jedziesz drogą jednokierunkową.
Na tym skrzyżowaniu obserwując znaki ustalasz, w którym kierunku możesz jechać.
Bardzo dużo osób źle obserwuje znaki.

Przykład nietypowy.
Jedziesz drogą jednokierunkową.
– lewy skos, bez kierunkowskazu. 
– prawo skos bez kierunkowskazu.
– jak skręcasz w prawo włączasz kierunkowskaz.
– jak skręcasz w lewo włączasz kierunkowskaz.

 Przykład


Przykład – Na tym skrzyżowaniu skręcając w lewo, jedziesz środkowym pasem ruchu.

Przykład z pierwszeństwem łamanym.
Na tym skrzyżowaniu, skręcając w lewo musisz dojechać do lewej krawędzi jezdni.

Przykład