Wymijanie, omijanie, cofanie

Zadanie egzaminacyjne poz.17 poz.18

Najczęściej popełniane błędy to:
– brak zachowania bezpiecznych odstępów od omijanych przeszkód,
– brak włączania kierunkowskazów,

Art.2.
26) wymijanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;
Obrazek przedstawia omijanie i wymijanie.


Art.23.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo, zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się; 


27) omijanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
Przykład omijania.

2) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony; 
Wyjaśnienie.
Przy omijaniu jeżeli zmieniasz pas ruchu, musimy używać kierunkowskazów.
Podstawa prawna.
Art.22 ust.4 i 5

3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
2.Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej. 

Kryterium oceniania.
Nie spełniając powyższych obowiązków kończysz egzamin z wynikiem negatywnym. 
Przerwanie egzaminu zgodnie z  Art.52.ust.2 z Ustawy o Kierujących pojazdami Lub w szczególności naruszenie przepisów z tabela nr.1 poz.7 i poz.10.10.7  z rozporządzenia.