Skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, dookoła wyspy – zawracanie

Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.8

§5.5. Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

§36.1. Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Komentarz.
Nie włączamy kierunkowskaz w lewo wjeżdżając na skrzyżowanie.
Włączamy kierunkowskaz w prawo, opuszczając skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym


Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dookoła wyspy:

 

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym dookoła wyspy,
z wyznaczonymi pasami ruchu – zawracanie.

§ 87.1.Znaki:
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Jedziesz lewym pasem ruchu.


W tym miejscu, linia przerywana zepchnie cię na prawy pas ruchu.

 Wyjazd ze skrzyżowania wykonując manewr zawracania.

Skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym z jednym pasem ruchu.

Z odwrotnego kierunku jazdy.


Schemat do zdjęć. 

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z tramwajem.

Przykład 2
– tramwaj 2 porusza się drogą podporządkowaną dojeżdża do znaku A7 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1
– tramwaj 4 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1 wjechał już na skrzyżowanie, sytuacja równorzędna.

Przykład 1 – tramwaj ma pierwszeństwo.
Oznakowanie skrzyżowania w taki sposób jest niezgodne z prawem, 
Znak C12 jest ustawiany łącznie ze znakiem A7 
– Podstawa prawna.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1. 
– omawiając tą sytuację…
– tramwaj 2 i 4 mają pierwszeństwo przed pojazdem 1 sytuacja równorzędna,