Skrzyżowania – na których nie wolno zawracać.


Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.12 w ruchu drogowym
.

Art. 22.
 6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1  ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

§ 72.1.Umieszczony obok jezdni znak F-10 „kierunki na pasach ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
2.Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 „kierunki na pasie ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
3.Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Komentarz.
Zgodnie z 
Art.90 KW całą odpowiedzialność ponosi pojazd wykonujący manewr zawracania.

Na poniższych skrzyżowaniach nie wolno zawracać.

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać. 

Na tym skrzyżowaniu nie możemy zawrócić.
4.Znaki nakazu
Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania:
– wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Komentarz
Na skrzyżowaniu możemy jechać tylko w kierunku wskazanym na znakach, mamy zakaz zawracania. 

Przykład
Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

§22.1.Znaki:
1) B-21 „zakaz skręcania w lewo”
2) B-22 „zakaz skręcania w prawo”
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; 
ponadto znak B-21 zabrania zawracania. 
2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone 

Przykład
Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

§ 22.5. Znak B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.