Egzamin praktyczny – kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 28 czerwca 2019 r.
 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach 2)


Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B

§ 12. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
1) dowód osobisty;
3) paszport;

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego;
3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko w taki sposób, aby zostały zarejestrowane.

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
1)
 wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

Tabela 2  – Tylko dla kat. B 

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,

Tabela 4
 przedstawia kryteria oceny i kolejność wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym.    


Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest prze ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego;
Urządzenie losuje:
1 element spośród elementów określonych w lit. a-e

oraz
1 element spośród elementów określonych w lit. f-m;
w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

Pierwsze zadanie egzaminacyjne.
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 Pierwsze pytanie dotyczy.


a) poziom oleju w silniku,
Odp. Poziom olej sprawdzamy przy użyciu miarki.
– wskazujesz gdzie się znajduje.
Tylko omawiasz –
1 – wyciągamy miarkę 2 – wycieramy miarkę 3 – wkładamy w to samo miejsce do oporu
4 – wyciągamy i sprawdzamy czy olej znajduje się pomiędzy min. a max.


Dodatkowe pytanie.
Jakie warunki trzeba spełnić aby pomiar oleju był prawidłowy.
Odp. 1 – Silnik musi być wyłączony 2 – silnik musi być zimny 3 – pojazd musi stać na równym poziomym podłożu.
Dodatkowe pytanie.
Jakim olejem uzupełniamy olej w silnika.
Odp. Olej w silniku uzupełniamy taki sam jaki znajduje się w silniku. 

 

b) poziom płynu chłodzącego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiasz
płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….(jak jest widoczny poziom)


c) poziom płynu hamulcowego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiasz  
– płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….(jak jest widoczny poziom)


d) obecność płynu w spryskiwaczach, 


Odp. Wskazujesz zbiornik: (omawiasz) w pierwszej kolejności sprawdzasz,
– czy płyn znajduje się do symbolu – max na szyjce zbiornika ,
– jak nie widzisz płyn to,
– najlepszym sposobem na upewnienie się, jest dolanie płynu do pełna.


e) działanie sygnału dźwiękowego,

Odp. Naciskasz sygnał i stwierdzasz czy jest sprawny.


Drugie pytanie dotyczy.

Wskazówka.
Gdy silnik nie jest uruchomiony to sprawdzając światła cofania, kierunkowskazy oraz ustawiając lusterka, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki
.

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

z przodu pojazdu dwie żarówki,
– z tyłu pojazdu dwie żarówki ,
– obowiązkowo sprawdzasz oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Wszystkie wskazujesz ręką bardzo dokładnie i stwierdzasz czy świecą czy nie świecą. 
Toyota Yaris nie posiada świateł postojowych.


g) działanie świateł mijania,

Wskazujesz ręką żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą (działają) Znajdują się tylko z przodu pojazdu, razem z mijania świecą światła pozycyjne z przodu i z tyłu pojazdu.

h) działanie świateł drogowych,

Żeby włączyć światła drogowe, najpierw musisz włączyć światła mijania.
Popchnięcie dźwigni do przodu (od siebie) powoduje włączenia świateł drogowych.
Wskazujesz ręką dwie żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą.

i) działanie świateł hamowania „STOP”,


Sprawdzenie działania świateł hamowania stop może być przeprowadzone na dwa sposoby:
– egzaminator używa hamulca i prosi osobę egzaminowaną o sprawdzenie działania świateł.

– albo osoba zdająca prosi egzaminatora o sprawdzenie działania świateł,
Wskazujesz wszystkie trzy światła i stwierdzasz czy świecą.

Prawe, lewe i środkowe światło hamowania stop.

j) działanie świateł cofania,


Dwie sytuacje:
1) Silnik jest wyłączony – włączając bieg wsteczny – włączamy światło cofania,
kluczyk w stacyjce musi być przekręcony do pozycji w której świecą się kontrolki.

2) Silnik może być uruchomiony.
Gdy silnik jest uruchomiony, informujesz egzaminatora że nie możesz samodzielnie sprawdzić działanie świateł cofania, pytasz się czy możesz wyłączyć silnik.
   

k) działanie świateł kierunkowskazów, 

Sprawdzając kierunkowskazy gdy silnik nie pracuje, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki ( tak jak na zdjęciu powyżej )
Sprawdzasz prawy i lewy nie ma znaczenia od którego zaczynasz. 

l) działanie świateł awaryjnych, 

Na początku zaznaczasz że sprawdzasz światła awaryjne, obchodzisz auto dookoła, wskazujesz ręką, sprawdzasz sześć żarówek.

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,


Pokrętło do włączenia świateł tylnych przeciwmgłowych jest na sprężynie, wraca z powrotem po włączeniu świateł do pozycji zero „0” – w czasie włączania świateł, obserwuj czy włączy się kontrolka.     
Żeby włączyć światła tylne przeciwmgłowe, najpierw musisz włączyć światła mijania.
Wskazujesz ręką i stwierdzasz czy świeci czy nie świeci.
Po sprawdzeniu działania świateł musisz je wyłączyć.

Drugie zadanie egzaminacyjne/
2.1. Przygotowanie do jazdy: 
Komentarz:
Kolejność musi być zachowana zgodnie z rozporządzeniem. 

Kryterium oceniania;
Dwukrotnie nie zachowasz kolejności
– wynik egzaminu jest negatywny.

Właściwe ustawienie :
1) fotela; 
Przed wejście do auta fotel należy odsunąć jak najdalej do tyłu,
W pierwszej kolejności ustawiasz wysokość fotela.
W drugiej kolejności ustawiasz odległość fotela do pedałów, tak aby lewą nogą można było swobodnie wcisną pedał sprzęgła (lekko ugięta)
W trzeciej kolejności ustawiasz oparcie tak, aby ręką można było sięgnąć do umownej godz. 12 na kole kierownicy, bez odrywania pleców od oparcia.
2) lusterek :
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
3) zagłówków –
zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
4) zapięcie pasów bezpieczeństwa,

Trzecie zadanie egzaminacyjne.
2.2 Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu: (kolejność musi być zachowana) 

Gdy egzaminator wydaje polecenie, że masz przejechać pasem ruchu do przodu i do tyłu.

5) – uruchomienie silnika;
– z wciśniętym sprzęgłem, dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej (na „luzie”);
Kryterium oceniania;
Dwukrotnie uruchomisz silnik na włączonym biegu – wynik egzaminu jest negatywny.


6) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie; 
– Muszą być włączone światła mijania.
– Dodatkowo musisz sprawdzić czy są wyłączone światła drogowe, tylne przeciwmgłowe itp nie zapomnij ich wyłączyć.
Druga próba.
Przejazd bez włączonych świateł mijania jest błędny, masz drugą próbę.  

W pierwszej kolejności, 
– włączasz bieg I

Przed ruszeniem.
7) upewnienie się o możliwości jazdy: 
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
Komentarz
Przed ruszeniem do przodu musisz ocenić sytuację dookoła pojazdu, w lusterkach i porozglądać się, identycznie gdy zaczynasz jazdę do tyłu.
 
Wskazówka
Nie możesz ruszyć pojazdem dopóki nie zgasną wszystkie kontrolki świecące na czerwono.
Następuje przerwanie egzaminu.

8) płynne ruszenie :
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego  – w przypadku kiedy jest uruchomiony, 
b) zwiększenie obrotów silnika, łagodne puszczenie sprzęgła,  
Komentarz.
Ruszenie tylko na pół sprzęgle jest błędne, niezgodne z pkt.3 b

2.2.5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
Komentarz.
Obserwacja toru jazdy jest opisana na podstronie technika  Ogólne zasady jazdy do tyłu,, zgodnie z techniką kierowania.
 Druga próba.
– gdy utracimy płynność zatrzymamy się lub silnik zgaśnie czyli nastąpi zatrzymanie
– masz ponowną próbę jazdy (na tzw. ”łuku”).

2.2.7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
Komentarz
Gdy najedziesz na linię na pasie ruchu i zatrzymasz się, będziesz miał(a) drugą próbę.

2.2.8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
Komentarz
Jak najedziesz na pachołek, potrącisz tyczkę, wyjedziesz za linię, następuje przerwanie egzaminu.

2.2.9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
Druga próba.
Zatrzymanie przed wyznaczonym polem zatrzymania pojazdu (przód lub tył zostaje przed wyznaczonym polem  zatrzymania)
Masz drugą próbę

Wskazówka
Jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo obserwuje tor jazdy kierowanego pojazdu i stwierdza, że za chwilę wyjedzie za linię, najedzie na pachołek lub potrąci tyczkę, powinna zatrzymać się i podjąć na nowo zadanie egzaminacyjne. 

Czwarte zadanie egzaminacyjne.
2.6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Wykonując zadanie ruszania na wzniesieniu, masz dwie próby – zgodnie z Arkuszem.

Warunki dopuszczenia do egzaminu w ruchu drogowym.

§12.2. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
Komentarz.
– dla kat. B tylko poz. 1, 2, 6 z Tabeli 2


W ruchu drogowym.

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

2) wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:

a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 lub § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:

– nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,

b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia; (40 min)

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym od 25.02.2016r


Tabela Nr.7
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*) .
10. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):

– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12. Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej
(w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki);
2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) .
14. Przejazd przez tunel*) .
15. Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.
16. Wykonanie manewru wyprzedzania.
17. Wykonanie manewru omijania.
18.  Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19.  Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23.
Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
26. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania -stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

 *) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Kryteria oceniania w ruchu drogowym.
§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
Objaśnienie.
Egzaminator musi informować osobę zdającą o popełnionym błędzie na bieżąco – popełniła pani/pan błąd.


§ 16. 1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy:
1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
Cytat ….
Ustawa o Kierujących Pojazdami

Art.52.2.
Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

§ 27.
9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
a) sposób wykonywania manewrów na drodze,
b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
f) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

 Od 1 lipca 2019 r do § 27. pkt.9 dodano podpunkt f)

Od 1 lipca 2019 Dodano do Tabeli 1 punkt 18

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23
Komentarz.
– czyli zadania z tabeli 2, 4, 7 

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
Komentarz.
– dotyczy zadań znajdujących się w Arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3. 
Objaśnienie.
 § 16 pkt 1 – przerwanie egzaminu.
 § 16 pkt 3 – przerwanie egzaminu na wniosek osoby egzaminowanej. 

2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
 

Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy
od 25.02.2016r poz.232

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. Idziesz zdać egzamin, a nie go oblać. 

 Życzę wszystkim powodzenia na egzaminie.

 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami1)

Art. 51. 
1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym:

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.”,

Art. 68. 1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.

Art. 51.4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B może być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.

Egzamin jest przeprowadzany na podstawie.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r.
Poz. 1206
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.