Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym

Włączanie kierunkowskazów na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym.

„5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.”,
Komentarz
Art.22.5. jednoznacznie określa kiedy mamy włączyć kierunkowskaz.
Nie ma znaczenia jaką drogą się poruszamy.
Gdy zmieniamy kierunek jazdy w prawo lub w lewo włączamy kierunkowskaz.

Ustalenia pierwszeństwa na skrzyżowaniach z pierwszeństwem łamanym.

§ 43.1.Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2.Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Ustalenie pierwszeństwa.
Włączenia kierunkowskazu, jadąc drogą z pierwszeństwem.


Gdy skręcasz w prawo włączasz kierunkowskaz,
Gdy skręcasz w lewo włączasz kierunkowskaz,
– opis do zdjęcia poniżej. 

Schemat do zdjęcia powyżej – ustalenie pierwszeństwa.

Ustalenie pierwszeństwa
Włączenia kierunkowskazów jadąc drogą podporządkowaną.

Gdy jadę prosto nie włączam kierunkowskaz, 
Gdy skręcam w prawo włączam kierunkowskaz, 
– opis do zdjęcia poniżej. 

Gdy droga z pierwszeństwem przebiega po łuku nie włączamy kierunkowskazu.


Włączanie kierunkowskazu w związku z ustawieniem znaków nakazu.

Kierunkowskaz włączamy obowiązkowo, nie ma znaczenia że nie mamy innej możliwości jazdy, tak stanowi regułka znaku.