Ustalenie hierarchii znaków i sygnałów na skrzyżowaniu.

Temat 1 – podstawowa wiedza.

Art.5.1.Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2.Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3.Sygnały świetlne mają pierwszeństwo! przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.


Sytuacja pierwsza – w tej sytuacji, sygnały nadawane przez osobę kierującą ruchem są najważniejsze. 

Sytuacja druga – w tej sytuacji, sygnalizacja świetlna jest ważniejsza od znaków.

Kryterium oceniania.
Ruszysz na sygnale zielonym i zatrzymasz się na linii zatrzymania STOP następuje przerwanie egzaminu na podstawie Art.52.2.2 Ustawy o kierujących pojazdami.

Sytuacja trzecia – sygnalizacja jest wyłączona, obowiązuje znaki Ustąp pierwszeństwa lub Stop.  


Sytuacja czwarta – równorzędna, pierwszeństwo ustalają przepisy.