Technika kierowania pojazdem

1. Przygotowanie się do jazdy  
2. Obsługa dźwigni zmiany biegów
3. Ruszenie.
4. Jazda energooszczędna – Zmiana biegu w górę zmiana biegu w dół. 
5. Hamowanie
6. Kręcenie kierownicą:
7. Ruszanie na wzniesieniu.
8. Ogólne zasady jazdy do tyłu,
9. Posługiwanie się sprzęgłem

Podstawą zdania egzaminu jest jazda zgodna z techniką kierowania pojazdem.
Musisz posiadać wiedzę i umiejętności opisane na tej stronie.


Zadania egzaminacyjne dotyczące techniki kierowania wykonujesz zgodnie z:

  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 13 lipca 2012 r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, …….

Zadanie egzaminacyjne – Przygotowanie do jazdy – kolejność:

1. Fotel – przed wejściem do pojazdu fotel odsuwasz maksymalnie do tyłu,- najpierw ustawiasz wysokość fotela, wzrok w połowie przedniej szyby,
– odległość fotela do pedałów – należy odsunąć jak najdalej do tyłu, tak jednak, aby lewą nogą można było swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła.
– oparcie należy ustawić tak, aby ręką można było sięgnąć do umownej godz. 12 na kole kierownicy, bez odrywania pleców od oparcia.

Kierownicę należy ustawić w zależności od potrzeby. Do jazdy w ruchu miejskim powinna być usytuowana wyżej. Przy jeździe szosowej można ją lekko obniżyć.

2 . Lusterka ( aby można było regulować lusterka , musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji żeby zapaliły się kontrolki) należy ustawić tak, aby w lewym lusterku kierujący widział fragment lewego boku pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, a w lusterku prawym fragment prawego boku pojazdu i obszar przestrzeni po prawej stronie za pojazdem. W lusterku wewnętrznym kierowca powinien widzieć przestrzeń za pojazdem w osi jazdy.

3. Zagłówek powinien być ustawiony tak, aby był blisko za głową, na wysokości głowy.

4. Zapięcie pasów.

Pozycja nóg: Lewa noga na podłodze, obok sprzęgła lub na specjalnym wsporniku, prawa noga na pedale gazu,
Ręce na kierownicy w odpowiedniej pozycji. Obsługa urządzeń w zasięgu dłoni wspartych na kierownicy,

5. Uruchomienie silnika – dźwignia zmiany biegów z pozycji na „luzie”; wciskasz sprzęgło do oporu; przekręcasz kluczyk w stacyjce do oporu, przytrzymujesz, jak usłyszysz że silnik zaczął pracować, puszczasz kluczyk,

6. Włączasz światła mijania.

Prawidłowe posługiwanie się dźwignią zmiany biegów.

Zakaz patrzenia na dźwignię zmiany biegów, w czasie jazdy.

Przełożenie dźwigni zmiany biegów – otwarta dłoń prawej ręki prowadzimy dźwignię. Z zachowaniem prawidłowego ułożenia dłoni na gałce dźwigni, w zależności od włączania poszczególnych biegów, albo prostoliniowego prowadzenia dźwigni lub zachowania kątów prostych. (sekundowy akcent na tzw. luzie) Odpowiedniego rytmu – prędkość.

7 – Ruszenie
Etap 1 
1. Wciskasz sprzęgło – energiczne do oporu,
2. Włączasz bieg pierwszy, 
– upewniasz się czy hamulec pomocniczy jest zwolniony !!!
3. Zwiększasz obroty silnika (czyli dodajesz „gazu”)
4. Jednocześnie zaczynasz puszczać sprzęgło,
5. Do momentu aż pojazd zacznie ruszać, 
6. W tym momencie przytrzymujesz sprzęgło na parę sekund.
7. Po paru sekundach, płynnym ruchem całkowicie puszczasz sprzęgło.
8. Po puszczeniu sprzęgła, nogę odstawiasz na wspornik obok sprzęgła.
9. Rozpędzasz pojazd dodając „gazu” zwiększasz obroty silnika do około 2000 obr/min.

Zakaz – jazdy długotrwałej z nogą trzymaną nad sprzęgłem.  

Zadanie egzaminacyjne – jazda energooszczędna Arkusz poz.26

26. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h

Etap 2
Zmiana biegu na kolejny wyższy :

– najpierw szybko puszczamy pedał „gazu”  (1 sekundę wcześniej)
– następnie wciskamy sprzęgło do oporu – energicznie (szybko),  
– zmieniasz bieg na kolejny wyższy, po zmianie biegu,
– płynnym ruchem puszczasz sprzęgło całkowicie,
– zaczynamy dodawać „gazu”, 
– rozpędzasz pojazd tak żeby obroty wzrosły do około 2000 obr/min i zmieniasz na kolejny bieg wyższy,

Gdy rozpędzasz pojazd pod wzniesienie obroty silnika muszą wzrosną w zależności od nachylenia w zakresie +/- 2200 obr/min do +/- 2600 obr/min.

 Zadanie egzaminacyjne. Arkusz po.27

27. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania. 
– Polega na jeździe z włączonym biegiem, bez wciskania pedału sprzęgła.
– Bez przyspieszenia (dodawania gazu).
– Odpowiednim doborze przełożenia.
Etap 3 
zmiana biegu w dół:
– puszczasz nogę z „gazu” jak to nie wystarczy > hamujesz – (czytaj hamowanie),
– zmniejszasz prędkość jazdy, do odpowiedniej,
– wciskasz sprzęgło do oporu (energicznie, szybki ruch nogi)
– następnie zmieniasz bieg na odpowiedni niższy
– około +/- :
poniżej  30km/hbieg II  – przeważnie przy skręcie w prawo lub w lewo.
poniżej 40km/h  bieg III 
poniżej 50km/h bieg IV 
poniżej 70km/h bieg V 


– po zmianie biegu na niższy (redukcji biegu)

– płynnym ruchem puszczasz sprzęgło całkowicie, 
– do hamowując silnikiem,

Opisany sposób zmiany biegu w dół dotyczy sytuacji:
– przed skrętem w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu,
– dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej gdy jest nadawany sygnał czerwony (w zależności od odległość), 
– do miejsca zatrzymania w związku z ustawieniem znaku stop lub ustąp pierwszeństwa – w zależności od sytuacji, 

W zależności od sytuacji: 
– jak musisz zatrzymać pojazd, w końcowej fazie wciskasz sprzęgło,
hamując do zatrzymania pojazdy,  zaczynasz Etap 1 ruszenie.

– gdy możesz kontynuować jazdę, po zmianie biegu na odpowiednim niższym,
zaczynasz Etap 2 rozpędzając pojazd,

Zakaz jazdy na luzie, zakaz jazdy długotrwałej z wciśniętym sprzęgłem – brak hamowania silnikiem;
Ważne Jeżdżąc w górach na jakim biegu wjeżdżasz, na takim biegu zjeżdżasz z góry, wykorzystujesz hamowanie silnikiem.


 
Hamowanie 

Dwa cele hamowania:
1) zmniejszenie prędkości jazdy.
W czasie hamowania nie należy naciskać pedału sprzęgła.
Pojazd poruszający się na biegu neutralnym lub z wciśniętym sprzęgle ma gorszą sterowność.
Nie może być zastosowany jeden z elementów sterujących prędkością jazdy, hamownie silnikiem i dociążenie przednich kół. 
2) zatrzymanie pojazdu.
– pojazd jadący szybko należy zatrzymać, naciskając najpierw hamulec, zmniejszając prędkość jadącego pojazdu,
– a w końcowej fazie hamowania naciskając sprzęgło ( do oporu), w celu odłączenia silnika od kół napędowych,
– hamując w ten sposób wykorzystujemy hamowanie silnikiem.
2a) Zatrzymanie pojazdu. 
– przy małej prędkości:
– najpierw wcisnąć sprzęgło – energicznie, szybko do oporu, 
– zaczynasz łagodnie hamować,  
– trzymasz cały czas wciśnięte sprzęgło, 
– wyłączasz bieg – dźwignia zmiany biegów w pozycji na „luzie”
– możesz puścić sprzęgło,
– cały czas musisz trzymać pedał hamulca !!! pojazd może się toczyć.

Gdy możesz kontynuować jazdę zaczynasz etap 1 – ruszenie.

Gdy kończysz jazdę:
– zaciągnasz hamulec pomocniczy,
– wyłączasz wszystkie odbiorniki (światła, wycieraczki itd.)
– wyłączasz silnik,
– odpinasz pas,

Ważne – Hamowanie musi być łagodne i przewidywalne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, jadących za twoim pojazdem, rozpoczynając hamowanie musisz się upewnić w lusterku, w jakiej odległości znajduje się pojazd jadący za tobą. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych, sygnalizacji świetlnej itd. 

Kręcenie kierownicą, 
Skręty manewrowe, skręty szosowe.

Kręcenie kierownicą.
Przypomnienie o układzie rąk na kierownicy, przygotowanie do skrętu, praca rąk.
Skręty manewrowe:
Przygotowanie do rozpoczęcia skrętu, przy skręcie w lewo lewą rękę należy umieścić na umownej godz. 12 koła kierownicy.
Przy skręcie w prawo prawą rękę należy umieścić na umownej godz. 12 koła kierownicy. Wykonywanie skrętów w lewo i w prawo z przekładaniem rąk.
Skręty szosowe:
Przy skręcie w prawo prawą rękę należy przełożyć na umowną godz. 12 koła kierownicy, na taką wysokość, aby po wykonaniu skrętu prawa ręka znalazła się na wysokości umownej godz. 3 koła kierownicy.
Ręka lewa w czasie ciągnięcia kierownicy prawą ręką przesuwa się, pozostając na godz. 9 koła kierownicy.
Tor jazdy należy korygować, trzymając ręce na poziomej średnicy koła kierownicy.
Skręt kończy się, ściągając lewą ręką kierownicę do pozycji wyjściowej.
Według tej samej zasady wykonuje się skręt szosowy w lewo.

Ogólne zasady jazdy do tyłu.

Ustalenie prawej i lewej strony pojazdu. 
Należy wskazać, że przy jeździe do przodu i kręcenie kierownicą w prawo spowoduje, że pojazd pojedzie w prawo. 
Identycznie przy jeździe do tyłu i kręcenie kierownicą w prawo spowoduje, że pojazd pojedzie w prawo.


Przy jeździe do przodu i kręcenie kierownicą w lewo spowoduje, że pojazd pojedzie w lewo.
Identycznie przy jeździe do tyłu i kręcenie kierownicą w lewo spowoduje, że pojazd pojedzie w lewo.

Należy pamiętać o zasadzie:
Patrzeć w kierunku jazdy. Podczas jazdy do tyłu należy stosować zasadę jazdy na półsprzęgle. Należy ustalić obroty silnika i wykorzystując poślizg sprzęgła, regulować prędkość jazdy.

Jazda do tyłu na wprost.
Pozycja: lewa ręka trzyma kierownicę na umownej godz. 12 koła kierownicy, należy odwrócić się przez prawe ramię, prawą rękę trzymać na oparciu fotela pasażera.
Drogę za pojazdem należy obserwować przez tylną szybę oraz przy użyciu lusterek.
Lewą ręką można prowadzić pojazd po linii prostej lub wykonywać niewielkie skręty.
Gdy ręka powróci na umowną godz. 12 koła kierownicy, przednie koła pojazdu powinny być ustawione do jazdy na wprost.

Skręty podczas jazdy do tyłu.

Skręt w lewo wykonuje się, odwracając głowę i patrząc przez lewe ramię. Przestrzeń za pojazdem obserwuje się przez lewe tylne okna pojazdu oraz przy użyciu lusterek.

Przy skręcie w prawo należy odwrócić głowę przez prawe ramię, obserwując drogę przez okna prawe oraz przy użyciu lusterek.
W czasie skrętów kierownicę należy obracać obiema rękami, przekładając ręce jak przy skrętach manewrowych.

Rozpoczynając jazdę do tyłu, najpierw należy odwrócić się w odpowiednim kierunku, a potem ruszyć z miejsca. Przy zatrzymywaniu należy odwrócić głowę do przodu dopiero po zatrzymaniu pojazdu.

Zakaz kręcenia kierownicą gdy pojazd stoi – koła muszą się toczyć;

Zakaz kręcenia jedną ręką – przekładamy ręce na kierownicy zgodnie z opisem powyżej.


Dlaczego auto Ci gaśnie przy ruszaniu.
 Jak należy prawidłowo puszczać pedał sprzęgła.
 

Odpowiedz: 
Po pierwsze
 – w pkt.2 następuje ruszenie (inaczej –  ciągnięcie, zasprzęglenie, półsprzęgło), 
W tym momencie przytrzymujemy sprzęgło na parę sekund.
To jest najważniejszy moment, dlatego tak ważne jest wyczucie pkt.2 
W poszczególnych autach pkt.2 może występować na różnych wysokościach.


Po drugie – puszczając sprzęgło, pieta powinna być oparta o podłogę, stosując taki sposób, możemy precyzyjniej wyczuć moment zasprzęglenia (półsprzęgło).

Po trzecie – masz nieprawidłowo ustawiony fotel – zobacz ustawienie fotela.

Bardzo duże znaczenie mają buty, muszą być odpowiednie. Podeszwa musi być cienka, miękka i elastyczna.Zadanie egzaminacyjne.
Ruszanie na wzniesieniu przy użycia hamulca pomocniczego „ręcznego”

1 – Zatrzymujemy się za pomocą hamulca zasadniczego.
2 – Włączasz bieg pierwszy.
3 – Zaciągasz hamulec pomocniczy (ręczny)
4 – Zwalniasz blokadę – przycisk (żeby go zwolnić wciskając musisz szarpnąć dźwignię do góry)
5 – Dalej trzymasz dźwignię do góry.
6 – Zaczynasz zwiększać obroty silnika (dodajesz gazu)
7 – Jednocześnie zaczynasz puszczać sprzęgło, do momentu aż pojazd zaczyna ruszać ( przód pojazdu zaczyna lekko podnosić się)
8 – Noga na sprzęgle zatrzymuje się w tej pozycji.
9 – W tym momencie zwalniasz hamulec pomocniczy (ręczny)
10 – Przejeżdżasz kilka sekund z nogą trzymaną w tej samej pozycji.

Ruszając z hamulca zasadniczego.  

Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca zasadniczego. 
Na niewielkiej pochyłości można ruszyć bez użycia hamulca pomocniczego: 
– należy lekko puszczać sprzęgło do momentu, kiedy silnik zaczyna „ciągnąć” (ruszać), 
– szybko przełożyć nogę z hamulca na gaz i po zwiększeniu obrotów dalej puszczać sprzęgło.

Ustawienie fotela.