Zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej.

Zadania egzaminacyjne.

poz.12 Zawracanie.

Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B) – ( tzw. na trzy)
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

Możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)


– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

Wskazówki:
– wjeżdżając jeśli jest możliwość wyznacz sobie punkt odniesienia, (trawa, słupek krawężnik itd) 

– oceniasz sytuację dookoła pojazdu przed ruszeniem i w trakcie jazdy, 

Pierwszy sposób – jeżeli egzaminator wskazuje nam miejsce z lewej strony, mamy do dyspozycji tylko jeden sposób, wjazd przodem wyjazd tyłem.

Drugi sposób – jeżeli egzaminator wskazuje nam wjazd z prawej strony, jeśli jest tylko możliwość to wjeżdżasz tyłem wyjeżdżasz przodem – sposób łatwiejszy.

Trzeci sposób – wjazd przodem wyjazd tyłem jest sposobem najtrudniejszym, wybierasz ten sposób, gdy nie można zastosować sposobu drugiego.


W czasie zawracania nie możemy: 
– wymusić pierwszeństwa,
– wyjeżdżając na drogę musisz wjechać na prawy pas ruchu, 

– oraz nie możesz najechać na Znak P-4 „linia podwójna ciągła” 
– nie możesz najechać na krawężnik lub wjechać na chodnik,
– nie możesz zapomnieć o włączaniu kierunkowskazów,
– nie możesz wjechać na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego,

Przykład