Zmiana pasa ruchu

 

Zmiana pasa ruchu.
Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym Arkusz poz.19

Oddział 4

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22. 
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.


4.Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

 
obrazeki z książki dobry kierowca.

5.Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz (ważne) zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

 

Kolejność czynności podczas zmiany pasa ruchu:
- najpierw włączasz kierunkowskaz jadąc swoim pasem ruchu ze stałą prędkością,
- następnie upewniasz się o możliwości zmiany w lusterkach i przez ramię uwzględniając martwy punkt, 
- wjeżdżając delikatnie przyspieszasz, 
- po zmianie pasa niezwłocznie wyłączasz kierunkowskaz. 
- Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu zmusisz innego kierującego do: 
zmiany pasa ru
chu albo istotnej zmiany prędkości - Art.2 pkt 23 - wymusiłeś pierwszeństwo.

Kryterium oceniania.
Nastepuje przerwanie egzaminu Zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.10.10.4
Bez kierunkowskazu, jeżeli nikt nie będzie jechał pasem ruchu na który wjeżdżasz -  masz drugą próbę.

 

Wykorzystywanie pasów włączających i wyłączających. 

W rejonie skrzyżowań pasy te powinny służyć jako rozbiegowe lub zwalniające. Wykonywanie tego manewru z płynnym wykorzystaniem tych pasów stwarza możliwość nauki oceny odległości do innych pojazdów podczas ruchu pojazdu.

 Znak poziomy P-9

               
Kolejność czynności:
- najpierw włączasz kierunkowskaz jadąc swoim pasem ruchu rozpędzając pojazd, 
- następnie upewniasz się o możliwości zmiany pasa ruchu w lusterkach i przez ramię uwzględniając martwy punkt, 
- wjeżdżając delikatnie przyspieszasz, 
- po zmianie pasa niezwłocznie wyłączasz kierunkowskaz. 
- nie możesz od razu zmienić pas ruchu, musisz się rozpędzić i mieć czas na ocenę i podjęcie decyzji na zmianę pasa ruchu.
Idętycznie na autostradzie.

 

 


4.Znaki:
1) A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony",
2) A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony"
ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.
Komentarz.
Wlot drogi jednokierunkowej odwołuje zakazy ujęte w § 32. Ograniczenie prędkości. 
Przykład - trasa egzaminacyjna - wjazd na obwodnicę.Wlot drogi jednokierunkowej odwołuje ograniczenie prędkości do 40km/h


Widok jadąc pasem ruchu.

 

Kryterium oceniania.
Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu zmusisz innego kierującego do: zmiany pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości - Art.2 pkt 23 to masz na koncie wymuszenie kończysz egzamin negatywnie, zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.10.10.4

 

Bezpieczna jazda.