Zmiana pasa ruchu

 

Zmiana pasa ruchu.
Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym Arkusz poz.19

Oddział 4

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22. 
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.


4.Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

 
obrazeki z książki dobry kierowca.

5.Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz (ważne) zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.Kolejność czynności podczas zmiany pasa ruchu:

- najpierw włączasz kierunkowskaz, jadąc dalej swoim pasem ruchu ze stałą prędkością, (włączony kierunkowskaz informuje jadących za Tobą że chcesz zmienić pas ruchu),
- po włączeniu kierunkowskazu, upewniasz się o możliwości zmiany pasa ruchu w lusterkach
- wjeżdżając delikatnie przyspieszasz, (gdy przed zmianą pasa redukujesz bieg kończysz egzamin)
- po zmianie pasa niezwłocznie wyłączasz kierunkowskaz, 
- nie wyłączasz kierunkowskazu gdy po zmianie pasa ruchu wykonujesz od razu skręt w lewo na skrzyżowaniu, 
- Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu zmusisz innego kierującego do: 
zmiany pasa ru
chu albo istotnej zmiany prędkości - Art.2 pkt 23 - wymusiłeś pierwszeństwo.

Kryterium oceniania.
Nastepuje przerwanie egzaminu Zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.10.10.4
Bez kierunkowskazu, jeżeli nikt nie będzie jechał pasem ruchu na który wjeżdżasz -  masz drugą próbę.

 

Zmiana pasa ruchu jadąc drogą jednokierunkową. 

 

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

 


 

Przykład
- Zmiana pasa na lewy (dojechanie do lewej krawędzi jezdni), skręcając w lewo na drodze dwujezdniowej.
- Bardzo dużo kierowców popelnia błąd i nie dojeżdża do lewej krawędzi jezdni skręcając w lewo na skrzyżowaniu. 

 

Przykład - jadąc ul. Strzelców Bytomskich - Zmiana pasa na prawy. 


Komentarz.
To nie jest linia krawędziowa,  to nie jest linia wyznaczająca pas postojowy, to nie jest linia wyznaczająca pas dla busów.

 

 

Bezpieczna jazda - zmiana pasa do skrętu w lewo.

 

 

Wykorzystywanie pasów włączających i wyłączających. 

W rejonie skrzyżowań pasy te powinny służyć jako "rozbiegowe" lub zwalniające. Wykonywanie tego manewru z płynnym wykorzystaniem tych pasów stwarza możliwość nauki oceny odległości do innych pojazdów podczas ruchu pojazdu.

 Znak poziomy P-9

               
Kolejność czynności:
- najpierw włączasz kierunkowskaz jadąc swoim pasem ruchu rozpędzając pojazd, 
- następnie upewniasz się o możliwości zmiany pasa ruchu w lusterkach i przez ramię uwzględniając martwy punkt, 
- wjeżdżając delikatnie przyspieszasz, 
- po zmianie pasa niezwłocznie wyłączasz kierunkowskaz. 
- nie możesz od razu zmienić pas ruchu, musisz się rozpędzić i mieć czas na ocenę i podjęcie decyzji na zmianę pasa ruchu.
Idętycznie na autostradzie.

 

 


4.Znaki:
1) A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony",
2) A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony"
ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.
Komentarz.
Wlot drogi jednokierunkowej odwołuje zakazy ujęte w § 32. Ograniczenie prędkości. 
Przykład - trasa egzaminacyjna - wjazd na obwodnicę.Wlot drogi jednokierunkowej odwołuje ograniczenie prędkości do 40km/h


Widok jadąc pasem ruchu.

 

Kryterium oceniania.
Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu zmusisz innego kierującego do: zmiany pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości - Art.2 pkt 23 to masz na koncie wymuszenie kończysz egzamin negatywnie, zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.10.10.4