Zajmowanie właściwej pozycji na drodze jednokierunkowej.

Kryterium oceniania.
Nie dojechanie do lewe krawędzi jezdni na drodze jednokierunkowej, skutkuje przerwaniem egzaminu zgodnie z Art.52.2.2

 

 

 

§  44.1.  Znak D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

2.  Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że ruch pojazdów określonych tabliczką odbywa się w dwóch kierunkach.

3.  Znak D-3 z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub wózka rowerowego umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu.

 

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu


Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

Przykład. 

 Schemat do zdjęcia

 

 

Przykład.
Wjazd na drogę jednokierunkową i skręt w lewo na skrzyżowaniu.
 

Przykład.
Jedziesz drogą jednokierunkową.

Skręcając w lewo i w prawo - strzałki niebieskie - z kierunkowskazem.
Jadąc w lewo skos i prawo skos - bez kierunkowskazów - strzałki fioletowe.

 

 

Przykład.
Jedziesz drogą jednokierunkową.
Na tym skrzyżowaniu obserwując znaki ustalasz, w którym kierunku możesz jechać.
Bardzo dużo osób źle obserwuje znaki.

 

 

Przykład.
Jedziesz drogą jednokierunkową.
Na tym skrzyżowaniu zajęcie właściwej pozycji na drodze i włączączenie kierunkowskazu

- Gdy jedziesz w kierunku Opola musisz zająć odpowiedni pas ruchu lewy skos, bez kierunkowskazu. 
- Gdy jedziesz w kierunku Poznania lubTarnowskich Gór jedziesz prawym pasem ruchu - bez kierunkowskazu.
Jak skręcasz w prawo włączasz kierunkowskaz.
Jak skręcasz w lewo włączasz kierunkowskaz.


 

 

 Przykład - skręcając w lewo musisz dojechać do lewej krawędzi jezdni. 

 

Przykład

 

 

 Przykład

 

 

Przykład.
Na tym skrzyżowaniu, skręcając
 w lewo musisz dojechać do lewej krawędzi jezdni.