Wyprzedzanie - gdzie nie wolno wyprzedzać, a gdzie wolno.

Wyprzedzania.
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.16


Art.2.pkt 28) wyprzedzanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;
Wskazówka.
Jeżeli wyprzedzanie jest połączone ze zmianą pasa ruchu częściowo lub całkowicie włączamy kierunkowskaz przed wyprzedzaniem i na powrót.

Art.24
.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
(Komentarz - Pojazd który włączy pierwszy kierunkowskaz ma pierwszeństwo)
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstępod wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m. 

Wskazówka.
- Wyprzedzając pojazd jednośladowy musimy zachować odstęp 1 metra, gdy linia podwójna ciągła nie pozwala nam na spełnienie powyższego warunku, jedziemy wolno za pojazdem jednośladowym, aż wystąpi możliwość wyprzedzenia pojazdu, nawet gdybyśmy musieli jechać 5 km. 
Nie wolno wyprzedzać pojazd jednośladowy:
- przed przejściem dla pieszych, na przejściu,
- przed przejazdem pojazdów szynowych, na przejeździe,
- na skrzyżowaniu gdy jesteś zmuszeni wjechać na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego. 
Wolno wyprzedzać pojazd jednośladowy na skrzyżowaniu:
- pod warunkiem że nie wieżdzamy na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego,
przykłady - na drodze jednokierunkowej, gdy mamy dwa pasy w jednym kierunku,

Przykład - za wąski pas ruchu.

 

Art.28.3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

Przykład - przed przejazdem, na przejeździe. 

Art.26.3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

Przykład - przed przejściem, na przejściu.


Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu Tabela Nr.1 poz. 9.9.7 lub Art.52.2 UoKP


3.Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 10.

Tramwaj.
4.Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

Przykład z trasy egzaminacyjnej Bytom ul. Piekarska.


5.Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

6.Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.

7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
Komentarz - (nie dotyczy roweru, motoroweru )
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Komentarz 
Na tym skrzyżowaniu można wyprzedzać, ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

 

8.Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
1) jednokierunkowej;
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
Komentarz 
- możemy wyprzedzać tylko  lewym pasem ruchu,
- musimy mieć do dyspozycji przynajmniej dwa pasy ruchu, przeznaczone do ruchu w jednym kierunku i wyznaczone.

      

Obrazek z książki dobry kierowca.

9.Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust.7 pkt 3(na skrzyżowaniu) pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

Komentarz - pkt.3 dotyczy skrzyżowania gdzie pierwszeństwo ustalają znaki: 

- musimy mieć do dyspozycji przynajmniej dwa pasy ruchu, 
- ale możemy wyprzedzić tylko pojazd sygnalizujący zamiar skrętu, 
- nie możemy wjechać na pas dla kierunku przeciwnego,
- nie możemy wyprzedzić pojazd jadącego prosto.

 obrazeki z książki dobry kierowca.

 

10.Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust.1 i 7
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

obrazek z książki dobry kierowca
Komentarz
Nie wolno wyprzedzać z prawej strony gdy pasy ruchu są nie wyznaczone przykład al. Olimpijska


7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
Komentarz - (nie dotyczy roweru, motoroweru )
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

obrazek z książki dobry kierowca.


Komentarz
Zabrania się wyprzedzania z prawej strony bez wyznaczonych pasów ruchu na prostych odcinkach drogi pojazd silnikowy,
Komentarz -możesz wyprzedzić pojazd jednośladowy. 
Zgodnie z ust.10 i ust.1 i 7 

   

 

7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
Komentarz - (nie dotyczy roweru, motoroweru )

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany. 

 

 

11.Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

Kryterium oceniania
Za wyprzedzanie z niewłaściwej strony. 
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabela Nr.1  poz. 16 z rozporządzenia.
Pozostałe przypadki Tabela Nr.1 poz. od 14.14.1 do 14.14.6