Ustalenie hierarchii znaków i sygnałów na skrzyżowaniu Art.5.

Art.5.1.Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2.Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3.Sygnały świetlne mają pierwszeństwo! przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

 

Komentarz.
Sytuacja pierwsza - w tej sytuacji, sygnały nadawane przez osobę kierującą ruchem są najważniejsze. 

 


 

 

Sytuacja druga - w tej sytuacji, sygnalizacja świetlna jest ważniejsza od znaków.

 Kryterium oceniania.
Ruszysz na sygnale zielonym i zatrzymasz się na lini zatrzymania STOP następuje przerwanie egzaminu na podstawie Art.52.2.2 Ustawy o kierujących pojazdami.

 

Sytuacja trzecia - sygnalizacja jest wyłączona, obowiązuje znaki Ustąp pierwszeństwa lub Stop.  

 

 

 

Sytuacja czwarta - równorzędna, pierwszeństwo ustalają przepisy.

 

 

Komentarz.
Znaki poziome informują nas że wjeżdżamy na skrzyżowanie równorzędne.