Technika kierowania pojazdem - Nauka jazdy.

Spis :
1. Przygotowanie się do jazdy  
2. Obsługa dźwigni zmiany biegów
3. Ruszenie.
4. Jazda energooszczędna 
5. Hamowanie
6. Kręcenie kierownicą:

7. Ruszanie na wzniesieniu.
8. Ogólne zasady jazdy do tyłu,
9. Jazda w ruchu miejskim
10. Posługiwanie się sprzęgłem

11. Obsługa Toyoty Yaris - wycieraczki, lusterka, fotel, kierownica.
12. Charakterystyki pojazdów.
13.Jazda w trudnych warunkach, poślizg. 

 Podstawą zdania egzaminu jest jazda zgodna z techniką kierowania pojazdem.
Zadania egzaminacyjne dotyczące techniki kierowania wykonujesz zgodnie z:

  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 13 lipca 2012 r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
.......

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) 
z dnia 24 lutego 2016 r. 
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach2) 

 

Zadanie egzaminacyjne - Przygotowanie do jazdy - Regulacje:

1. Fotel - przed wejściem do pojazdu fotel odsuwasz maksymalnie do tyłu,
- najpierw ustawiasz wysokość fotela, wzrok w połowie przedniej szyby,

- odległość fotela do pedałów - należy odsunąć jak najdalej do tyłu, tak jednak, aby lewą nogą można było swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła.
- oparcie należy ustawić tak, aby ręką można było sięgnąć do umownej godz. 12 na kole kierownicy, bez odrywania pleców od oparcia.

Kierownicę należy ustawić w zależności od potrzeby. Do jazdy w ruchu miejskim powinna być usytuowana wyżej. Przy jeździe szosowej można ją lekko obniżyć.

2 . Lusterka ( aby można było regulować lusterka , musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji żeby zapaliły się kontrolki) należy ustawić tak, aby w lewym lusterku kierujący widział fragment lewego boku pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, a w lusterku prawym fragment prawego boku pojazdu i obszar przestrzeni po prawej stronie za pojazdem. W lusterku wewnętrznym kierowca powinien widzieć przestrzeń za pojazdem w osi jazdy.

3. Zagłówek powinien być ustawiony tak, aby był blisko za głową, na wysokości głowy.

4. Zapięcie pasów.

Pozycja nóg: Lewa noga na podłodze, obok sprzęgła lub na specjalnym wsporniku, prawa noga na pedale gazu,
Ręce na kierownicy w odpowiedniej pozycji. Obsługa urządzeń w zasięgu dłoni wspartych na kierownicy,

Uruchomienie silnika.
- wciskasz sprzęgło do oporu,
- dzwignia zmiany biegów na "luzie"
5. uruchamiasz silnik - przekręcasz kluczyk w stacyjce do oporu, przytrzymujesz, jak usłyszysz że silnik zaczął pracować puszczasz kluczyk,
6. włączasz światła mijania !!!


Przed ruszeniem - w zależności od sytuacji. 
- należy ocenić sytuacja dookoła pojazdu, upewnić się o możliwości jazdy, wykluczyć stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagrożenie dla zdrowia i życia osób.

- kierunkowskaz włączasz jak jest wymagany - w zależności jaki manewr wykonujesz.

 

Prawidłowe posługiwanie się dźwignią zmiany biegów.

Objaśnienie !!! - pozycja dźwigni zmiany biegów ustawiona na luzie to nazwa potoczna, prawidłowo > pozycja neutralna lub bieg jałowy.

Wskazówka.
Układ rąk dla każdej pary biegów jest inny: 
dla {1 i 2}  dla {3 i 4 } dla { 5 i 6 }
Obowiązek - dzwignię zmiany biegów obsługujemy otwartą ręką.
Zakaz patrzenia na dzwignię zmiany biegów, w czasie jazdy.

 

 


        

Przełożenie dźwigni zmiany biegów - otwarta dłoń prawej ręki prowadzimy dźwignię. Z zachowaniem prawidłowego ułożenia dłoni na gałce dźwigni, w zależności od włączania poszczególnych biegów, albo prostoliniowego prowadzenia dźwigni lub zachowania kątów prostych. Odpowiedniego rytmu - prędkość. 

Zachowanie kątów prostych:
- włączając bieg pierwszy, zaczynając jazdę,
- z czwórki na dwójkę,
- z czwórki na piątkę,

Prowadzimy dźwignię
linii prostej:
eliminujemy ruch zbędny na luz. 
- z jedynki na dwójkę oraz z dwa na jeden 
- z trójki na czwórkę i z czwórki na trójkę,
- z piątki na szóstkę oraz z szóstki na piątkę.Zawsze akcentujemy pozycję na luzie (sekundowe zatrzymanie dźwigni w pozycji luzu) zmieniając biegi np:
- z dwójki na trójkę
- z piątki na trójkę,
- z szóstki na trójkę, 
- z szóstki na czwórkę,

- itd.,
Unikniemy błędu włączenia biegu pierwszego lub piątego, zamiast trzeciego.  

 


Ruszenie
Etap 1 

1. Wciskasz sprzęgło energiczne do oporu,
2. Włączasz bieg pierwszy, 
- upewniasz się czy hamulec pomocniczy jest zwolniony !!!
3. Zwiększasz obroty silnika (dodajesz gazu)

4. Jednocześnie zaczynasz puszczać sprzęgło,
5. Do momentu aż pojazd zacznie ruszać, 
6. W tym momencie przytrzymujesz sprzęgło na parę sekund.
7. Po paru sekundach, płynnym ruchem całkowicie puszczasz sprzęgło.
8. Po puszczeniu sprzęgła nogę odstawiasz na wspornik obok sprzęgła.
9. Rozpędzasz pojazd dodając "gazu" zwiększasz obroty silnika do około 2000obr/min.

Zakaz - jazdy długotrwałej z nogą trzymaną nad sprzęgłem.  

 

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.26

26. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h

Etap 2
Zmiana biegu na kolejny wyższy :

- najpierw
 szybko puszczamy pedał „gazu”  (1 sekundę wcześniej)
- następnie wciskamy sprzęgło do oporu – energicznie (szybko),  
- zmieniasz bieg na kolejny wyższy, po zmianie biegu,
- płynnym ruchem puszczasz sprzęgło całkowicie,
- zaczynamy dodawać „gazu”, 
- rozpędzasz pojazd tak żeby obroty wzrosły do około 2000 obr/min i zmieniasz na kolejny bieg wyższy,

Gdy rozpędzasz pojazd pod wzniesienie obroty silnika muszą wzrosną do około 2500obr/min.

 Zadanie egzaminacyjne.

27. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania, czyli wykorzystując obroty silnika hamujemy, podczas zwalniania lub zatrzymania pojazdu.

Etap 3 
Hamowanie silnikiem - zmiana biegu w dół:
- puszczasz nogę z "gazu" jak to nie wystarczy > hamujesz - (czytaj hamowanie),

- zmniejszasz prędkość jazdy, do odpowiedniej,
- wciskasz sprzęgło do oporu (energicznie, szybki ruch nogi)
następnie zmieniasz bieg na odpowiedni niższy - około +/- :
poniżej  30km/h  bieg II  powyżej 30km/h bieg III
poniżej 
40km/h  bieg III powyżej 40km/h bieg IV

poniżej 50km/h bieg IV powyżej 50km/h bieg V
poniżej 70km/h bieg V powyżej 70km/h bieg VI
- po zmianie biegu na niższy (redukcji biegu)

- płynnym ruchem puszczasz sprzęgło całkowicie, 
- dohamowując silnikiem,

Opisany sposób zmiany biegu w dół (redukcja biegu dotyczy sytuacji:
- przed skrętem w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu,
- dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej gdy jest nadawany sygnał czerwony. 
- dojeżdżając do przejścia dla pieszych, gdy musisz się zatrzymać,
- do miejsca zatrzymania w związku z ustawieniem znaku stop lub ustąp pierwszeństwa - w zależności od sytuacji, 


W zależności od sytuacji: 
- jak musisz zatrzymać pojazd, w końcowej fazie wciskasz sprzęgło,
hamując do zatrzymania pojazdy,  zaczynasz Etap 1 ruszenie.

- gdy możesz kontynuować jazdę, zmieniasz biegu na odpowiednim niższym,
zaczynasz Etap 2 rozpędzając pojazd,
Zakaz
 
pokonywanie skrętów w prawo lub w lewo na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem!  

Zakaz jazdy na luzie, zakaz jazdy długotrwałej z wciśniętym sprzęgłem - brak hamowania silnikiem;

 


 
Hamowanie 

Dwa cele hamowania:

1) zmniejszenie prędkości jazdy.
W czasie hamowania nie należy naciskać pedału sprzęgła.
Pojazd poruszający się na biegu neutralnym lub z wciśniętym sprzęgle ma gorszą sterowność.
Nie może być zastosowany jeden z elementów sterujących prędkością jazdy, hamownie silnikiem i dociążenie przednich kół. 

2) zatrzymanie pojazdu.
- pojazd jadący szybko należy zatrzymać, naciskając najpierw hamulec, zmniejszając prędkość jadącego pojazdu,
- a w końcowej fazie hamowania naciskając sprzęgło ( do oporu), w celu odłączenia silnika od kół napędowych,
- hamując w ten sposób wykorzystujemy hamowanie silnikiem.


2a) Zatrzymanie pojazdu. 

- przy małej prędkości:
- najpierw wcisnąć sprzęgło - energicznie, szybko do oporu, 
- zaczynasz łagodnie hamować,  
- trzymasz cały czas wciśnięte sprzęgło, 
- wyłączasz bieg - dźwignia zmiany biegów w pozycji na "luzie"
- możesz puścić sprzęgło,
- cały czas musisz trzymać pedał hamulca !!! pojazd może się toczyć.

Gdy możesz kontynuować jazdę zaczynasz etap 1 - ruszenie.

Gdy kończysz jazdę:
zaciągnasz hamulec pomocniczy,
- wyłączasz wszystkie odbiorniki (światła, wycieraczki itd.)
- wyłączasz silnik,
- odpinasz pas,

Ważne - Hamowanie musi być łagodne i przewidywalne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, jadących za twoim pojazdem, rozpoczynając hamowanie musisz się upewnić w lusterku, w jakiej odległości znajduje się pojazd jadący za tobą. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych, sygnalizacji świetlnej itd. 

 

 

Kręcenie kierownicą, 
Skręty manewrowe, skręty szosowe.

Ręce na kierownicy w odpowiedniej pozycji.
Obsuga urządzeń w zasięgu dłoni wspartych na kierownicy.


Kręcenie kierownicą.
Przypomnienie o układzie rąk na kierownicy, przygotowanie do skrętu, praca rąk.
Skręty manewrowe:
Przygotowanie do rozpoczęcia skrętu, przy skręcie w lewo lewą rękę należy umieścić na umownej godz. 12 koła kierownicy.
Przy skręcie w prawo prawą rękę należy umieścić na umownej godz. 12 koła kierownicy. Wykonywanie skrętów w lewo i w prawo z przekładaniem rąk.
Skręty szosowe:
Przy skręcie w prawo prawą rękę należy przełożyć na umowną godz. 12 koła kierownicy, na taką wysokość, aby po wykonaniu skrętu prawa ręka znalazła się na wysokości umownej godz. 3 koła kierownicy.
Ręka lewa w czasie ciągnięcia kierownicy prawą ręką przesuwa się, pozostając na godz. 9 koła kierownicy.
Tor jazdy należy korygować, trzymając ręce na poziomej średnicy koła kierownicy.
Skręt kończy się, ściągając lewą ręką kierownicę do pozycji wyjściowej.
Według tej samej zasady wykonuje się skręt szosowy w lewo.


 

Ogólne zasady jazdy do tyłu.

Ustalenie prawej i lewej strony pojazdu. 
Należy wskazać, że przy jeździe do przodu i kręcenie kierownicą w prawo spowoduje, że pojazd pojedzie w prawo. 
Identycznie przy jeździe do tyłu i kręcenie kierownicą w prawo spowoduje, że pojazd pojedzie w prawo.

 

Przy jeździe do przodu i kręcenie kierownicą w lewo spowoduje, że pojazd pojedzie w lewo.
Identycznie przy jeździe do tyłu i kręcenie kierownicą w lewo spowoduje, że pojazd pojedzie w lewo.Należy pamiętać o zasadzie:
Patrzeć w kierunku jazdy. Podczas jazdy do tyłu należy stosować zasadę jazdy na półsprzęgle. Należy ustalić obroty silnika i wykorzystując poślizg sprzęgła, regulować prędkość jazdy.

Jazda do tyłu na wprost.
Pozycja: lewa ręka trzyma kierownicę na umownej godz. 12 koła kierownicy, należy odwrócić się przez prawe ramię, prawą rękę trzymać na oparciu fotela pasażera.
Drogę za pojazdem należy obserwować przez tylną szybę oraz przy użyciu lusterek.
Lewą ręką można prowadzić pojazd po linii prostej lub wykonywać niewielkie skręty.
Gdy ręka powróci na umowną godz. 12 koła kierownicy, przednie koła pojazdu powinny być ustawione do jazdy na wprost.

Skręty podczas jazdy do tyłu.

Skręt w lewo wykonuje się, odwracając głowę i patrząc przez lewe ramię. Przestrzeń za pojazdem obserwuje się przez lewe tylne okna pojazdu oraz przy użyciu lusterek.

Przy skręcie w prawo należy odwrócić głowę przez prawe ramię, obserwując drogę przez okna prawe oraz przy użyciu lusterek.
W czasie skrętów kierownicę należy obracać obiema rękami, przekładając ręce jak przy skrętach manewrowych.

Rozpoczynając jazdę do tyłu, najpierw należy odwrócić się w odpowiednim kierunku, a potem ruszyć z miejsca. Przy zatrzymywaniu należy odwrócić głowę do przodu dopiero po zatrzymaniu pojazdu.

 

Zakaz kręcenia kierownicą gdy pojazd stoi - koła muszą się toczyć;

Zakaz kręcenia jedną ręką - przekładamy ręce na kierownicy zgodnie z opisem powyżej.

 

 

 Jazda w ruchu miejskim.

Przygotowanie się do kontynuowania jazdy. 


Stojąc na skrzyżowaniu przed sygnalizatorem na sygnale czerwonym i oczekując na sygnał zielony: 
- gdy stoisz pod sygnalizatorem jako pierwsza(y) oczekujesz na luzie, odczekujesz chwilę i z odpowiednim wyprzedzeniem włączasz bieg pierwszy,
- gdy stoisz jako drugi i kolejny, stoimy na luzie, sprzęgło musi być puszczone nie może być wciśnięte; 
- powyższa zasada nie dotyczy sytuacji gdy: zatrzymujemy się na stopie, ustąp i do lewoskrętu jadąc drogą z pierwszeństwem, przed przejściem dla pieszych, oczekujemy mając włączony bieg pierwszy, jesteśmy przygotowani do kontynuowania jazdy;
Zgodnie z opisem poniżej.

Jazda w ruchu miejskim.
Jazda w ruchu miejskim wymaga od kierującego:
- stosowania przepisów ruchu drogowego,
- znacznego skupienia uwagi,
- szybkich zmian decyzji,
- szerokiego kąta obserwacji drogi,
- zdolności przewidywania poczynań innych użytkowników drogi,
- w przypadku konieczności zatrzymania pojazdu należy tyle samo uwagi poświęcić na obserwację sytuacji przed pojazdem co i za pojazdem,
- po zatrzymaniu pojazdu wynikającym z warunków ruchu
– włączyć z odpowiednim wyprzedzeniem I bieg, aby być gotowym do kontynuowania jazdy.
Przejazd przez skrzyżowanie. Podczas oczekiwania na wjazd na skrzyżowanie należy bacznie obserwować ruch na skrzyżowaniu, uwzględniać prędkość poruszających się pojazdów i ustalić moment dogodny do wjechania na skrzyżowanie, aby wjazd był bezpieczny i nie powodował zachwiania płynności ruchu innych pojazdów. Opuszczenie skrzyżowania powinno być możliwie szybkie. Gdy ruch na skrzyżowaniu jest kierowany, a na wjazd oczekuje wiele pojazdów, należy być przygotowanym, że w momencie ruszenia, gdy kierujący jest nastawiony na jak najszybsze przejechanie przez skrzyżowanie, nagle będzie musiał zmienić decyzję i zatrzymać pojazd.

Wskazówka w ruchu miejskim.

- Zachowanie odpowiednich odległości (większych) od pojazdu jadącego przed Tobą - pozwoli Ci uniknąć błędu zatrzymania się na: przejściu dla pieszych, przejeździe pojazdów szynowych, skrzyżowaniu itd, 

- Gdy nie możesz zająć właściwej pozycji na drodze ( np. podczas zawracania na skrzyżowaniu lub miejscu przeznaczonym do zawracania) , poczekaj aż inny pojazd odjedzie i dopiero wjeżdżaj na właściwą pozycję; 

 - Utrzymania właściwego toru jazdy.
Tor jazdy pojazdu musi przebiegać środkiem pasa ruchu lub gdy pas ruchu jest szeroki przy prawej krawędzii. 

 

Jazda w górach.


Górskie drogi wymagają szczególnej umiejętności oceny i dostosowania prędkości do warunków jazdy. Warunki te stwarzają w szczególności zakręty, wzniesienia i spadki, zwężenia drogi, mosty. Kierujący musi posiadać właściwe umiejętności zarówno w sferze odpowiedniego toru jazdy, jak i efektywności jazdy poprzez właściwy dobór przełożenia skrzyni biegów.

Zasada jazdy w górach jest taka:
- wszystkie zakręty jadąc pod górę są bezpieczne,
- wszystkie zakręty jadąc w dół są niebezpieczne,
- na jakim biegu wjeżdżasz,
- na takim biegu zjeżdżasz, wykorzystujesz hamowanie silnikiem.  
Długotrwała jazdy z użyciem hamulca doprowadzi do rozgrzania tarcz hamulcowych, zagotowania płynu hamulcowego i całkowitej utraty skuteczności hamulców.
Należy pamiętać o opony z bieżnikiem odpowiedniej wysokości, który ma duży wpływają na bezpieczeństwo w czasie hamowania i pokonywania zakrętów.

 


Dlaczego auto Ci gaśnie przy ruszaniu.

 Jak należy prawidłowo puszczać pedał sprzęgła. 

 

 

Odpowiedz: 
Po pierwsze - w pkt.2 następuje ruszenie (inaczej -  ciągnięcie, zasprzęglenie, półsprzęgło), 
W tym momencie przytrzymujemy sprzęgło na parę sekund.
To jest najważniejszy moment, dlatego tak ważne jest wyczucie pkt.2 
W poszczególnych autach pkt.2 może występować na różnych wysokościach.

Po drugie – puszczając sprzęgło, pieta powinna być oparta o podłogę, stosując taki sposób, możemy precyzyjniej wyczuć moment zasprzęglenia (półsprzęgło).

Po trzecie - masz nieprawidłowo ustawiony fotel - zobacz ustawienie fotela.

 Ruszanie na wzniesieniu przy użycia hamulca pomocniczego „ręcznego"

1 - Zatrzymujemy się za pomocą hamulca zasadniczego.
2 - Włączasz bieg pierwszy.
3 - Zaciągasz hamulec pomocniczy (ręczny)
4 - Zwalniasz przycisk (żeby go zwolnić wciskając musisz szarpnąć dźwignię do góry)
5 - Dalej trzymasz dźwignię do góry.
6 - Zaczynasz zwiększać obroty silnika (dodajesz gazu)
7 - Jednocześnie zaczynasz puszczać sprzęgło, do momentu aż pojazd zaczyna ruszać ( przód pojazdu zaczyna lekko podnosić się)
8 - Noga na sprzęgle zatrzymuje się w tej pozycji.
9 - W tym momencie zwalniasz hamulec pomocniczy (ręczny)
10 - Przejeżdżasz kilka sekund z nogą trzymaną w tej samej pozycji.

 

Ruszając z hamulca zasadniczego.  

Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca zasadniczego. 
Na niewielkiej pochyłości można ruszyć bez użycia hamulca pomocniczego: 
- należy lekko puszczać sprzęgło do momentu, kiedy silnik zaczyna „ciągnąć” (ruszać), 
- szybko przełożyć nogę z hamulca na gaz i po zwiększeniu obrotów dalej puszczać sprzęgło.


 

 Każdy kierowca musi znać charakterystykę swojego pojazdu.
Technika kierowania.

Charakterystyki pojazdów.
Charakterystykę pojazdu odzwierciedla jego zdolność do pokonywania zakrętów.

Pojazd o charakterystyce nadsterownej zachowuje się w zakręcie tak, jakby chciał pokonać zakręt mimo niewielkiego skręcenia kół przedniej osi. Tył pojazdu jest „wyrzucany” z zakrętu, powodując skręcanie pojazdu w kierunku zakrętu.

Pojazd z charakterystyką podsterowną niechętnie pokonuje zakręty. W tym przypadku przód pojazdu nie chce zmienić toru jazdy, zmuszając kierowcę do wykonania głębszego skrętu, niż wynikałoby to z krzywizny zakrętu.

Czynnikiem decydującym o charakterystyce pojazdu jest usytuowanie środka ciężkości. W przypadku pojazdu umieszczenie silnika w znaczący sposób wpływa na charakterystykę. Pojazd z silnikiem z przodu powinien być podsterowny, a z silnikiem z tyłu powinien być nadsterowny.
W pojeździe niebagatelny wpływ na charakterystykę ma umieszczenie osi napędowej.
Napęd przedni jest kojarzony z podsterownością, napęd tylny z nadsterownością.

 

Zwiększenie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu – dociążanie przodu. Dojeżdżając do zakrętu, na moment przed pierwszym ruchem kierownicą należy puścić gaz. Przyczyni się to do dociążenia przednich kół pojazdu, które lepiej rozpoczną wprowadzenie pojazdu w zakręt. Dodać gazu bez obaw popełnienia błędu można w momencie, kiedy zacznie się prostować (ustawiać do jazdy na wprost) koła pojazdu.

 

- Zakręt w lewo – należy rozpoczynać od prawej krawędzi jezdni. W połowie zakrętu (tzw. szczycie) należy zbliżyć się do osi jezdni, a na wyjściu z zakrętu należy ponownie wrócić do prawej krawędzi jezdni (zmniejsza się w ten sposób działanie sił bocznych).

- Zakręt w prawo – należy rozpocząć od osi jezdni. W szczycie zakrętu należy zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, a wychodząc z zakrętu, należy wracać do osi jezdni. Należy pamiętać o kategorycznym zakazie przekraczania osi jezdni. Zmiany toru jazdy należy dokonywać na swojej połowie jezdni lub w ramach namalowanego pasa ruchu.

 

Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych.
Deszcz. W początkowej fazie, zmieszany z tłustym brudem, tworzy na jezdni cienką niewidoczną warstwę śliskiej mazi. W połączeniu z często występującymi koleinami stwarza to niebezpieczeństwo wytrącenia pojazdu z prostoliniowego toru jazdy. Podczas obfitych opadów powstaje zjawisko filmu wodnego powodującego utratę sterowności.

Mgła. Jest jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji, jakie mogą wystąpić na drodze. Zasadą jest bardzo wolna jazda, a pomocą są białe linie wyznaczające pasy ruchu.

Śnieg. Jazda po śniegu na dobrych zimowych oponach nie nastręcza specjalnych trudności, a co najważniejsze nie stanowi elementu zaskoczenia. Gorzej jest, gdy śnieg posypany solą zaczyna się topić. Wówczas nawierzchnia staje się niejednolita. Są miejsca, w których jest ona mokra, a za chwilę jest pokryta lodem. Najważniejsze jest zachowanie bezpiecznej prędkości jazdy. Na drogach pokrytych śniegiem lub zgodnie z oznakowaniem kierujący ma prawo lub obowiązek stosowania łańcuchów przeciwślizgowych.

Poślizg – przyczyny, sposób zapobiegania.
Poślizgiem określa się sytuację, w której koła przemieszczającego się pojazdu ślizgają się po podłożu. Jedną z typowych przyczyn poślizgu jest nadmierna prędkość w zakręcie. Jeżeli siła odśrodkowa przekroczy siłę przyczepności kół, następuje poślizg.

Jeżeli poślizgnęły się tylne koła pojazdu, należy próbować ustawiać przednie koła w kierunku przemieszczania się pojazdu. Tak ustawione koła spowodują zniwelowanie siły, która spowodowała poślizg.
Znacznie trudniejsza jest sytuacja, w której poślizgowi w zakręcie ulegną przednie koła.
Wówczas można próbować odzyskać przyczepność przednich kół, kierując je w stronę przeciwną do krzywizny zakrętu. W zakręcie lewym można ratować się poboczem, a w zakręcie prawym – lewą stroną jezdni, jednak grozi to czołowym zderzeniem z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka.
Częstą przyczyną poślizgu jest zbyt gwałtowne hamowanie powodujące zablokowanie kół. W takim przypadku należy puścić hamulec i ponowić hamowanie delikatniej.

 

ABS – układ stosowany w pojazdach mechanicznych w celu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania, jako element układu hamulcowego. ABS zapobiega zjawiskom występującym po zablokowaniu kół, takim jak ściąganie samochodu w bok, wirowanie samochodu, utrata kontroli nad kierowaniem samochodem. Długość drogi hamowania pojazdu wyposażonego w system ABS w porównaniu do identycznego pojazdu bez tego systemu uzależniona jest od kilku czynników, takich jak: warunki zewnętrzne oraz umiejętności kierowcy.

 

ASR – system którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem).

 

 ESP – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu, przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu.

 

Stabilizator poprzeczny - jest to elastyczny element zawieszenia, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przechyłom poprzecznym pojazdu w czasie jazdy po łuku.

 

Nadmierny luz sumaryczny na kole kierownicy świadczy o zużytch elementach układu kierowniczego.

 

 

 Rozporządzenie w sprawie egzaminowania.

§ 27.

9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na: 
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Mechanizmami które służą do sterowania pojazdem są:
- pedał sprzęgła 
błędy to: brak płynności, szarpanie, gaśnięcie, oczekiwanie na czerwonym świetle z wciśniętym sprzęgłem, jazda z nogą trzymaną na pedale sprzęgła, niedociskanie sprzęgła do oporu, zbyt szybkie puszczanie sprzęgła po zmianie biegu, nie odkładanie nogi obok sprzęgła na wspornik.
- pedał hamulca 
błędy to: zbyt mocne naciskanie pedału hamulca, brak płynności, brak delikatności, hamujemy nie zgodnie z techniką kierowania pojazdem,
- pedał „gazu”  
błędy to: gwałtowne dodawanie gazu, brak płynności, falowanie pedałem gazu, ruszanie na zbyt wysokich obrotach,
- dźwignia zmiany biegów
błędy to:
 szarpanie, brak wyczucia, włączenie np. biegu pierwszego zamiast trzeciego, ruszanie z biegu drugiego, trzeciego, włączanie biegu bez wciśnięcia sprzęgła, niedopasowanie biegu do prędkości, zbyt długa jazda na niskim biegu,

- kierownica 
błędy to: nieodpowiednie operowanie kierownicą, kręcenie jedną ręką, szarpanie, niewłaściwy układ rąk, trzymanie jedną ręką, puszczanie kierownicy włączając kierunkowskaz lub obsłukując wycieraczki, puszczanie kierownicy stojąc,
- hamulec pomocniczy - awaryjny (tzw. ręczny) 
błedy to: nieumiejętna obsługa, brak umiejętności zwolnienia hamulca, brak użycia hamulca w razie potrzeby.

Kryterium oceniania. Negatywnie. Egzaminator przerywa egzamin zgodnie z Tabela 1 z powodu. Poz.17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

 

 

 Obsługa Toyoty Yaris

Ustawienie fotela kierowcy w Toyocie Yaris

        

      

Fotel powinien być ustawiony prawidłowo w trzech płaszczyznach:
- wysokość fotela - wzrok na wysokości połowy przedniej szyby,
- odległość fotela od pedałów - po wciśnięciu pedału sprzęgła noga powinna być lekko ugięta i naprężona, musimy mieć swobodę podczas wciskania sprzęgła.
- pochylenie oparcia od kierownicy – opierając się plecami o oparcie, powinniśmy sięgnąć ręką do kierownicy, na umowną godzinę dwunastą.


Jedną z przyczyn gaśnięcia auta przy ruszaniu jest nieprawidłowo ustawiony fotel,
- za wysoko lub za nisko i za blisko pedałów.

- ustawienie lusterek :
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: 
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, 
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,


 

 Otwieranie pokrywy silnika -Toyota Yaris („maski”)

    

    

 

 

 

 

 

 Obsługa nawiewu powietrza, klimatyzacji, ogrzewania tylnej szyby - Toyota Yaris.

 

 

 

 

 Regulacja wysokości kierownicy i głębokości (w pionie i poziomie)

 

 

 

 

Obsługa wycieraczki przedniej i tylnej szyby w Toyocie Yaris.

    

    

 

 

 

 Otwieranie szyb bocznych przednich, blokowanie drzwi.

    

 

 

Regulacja wysokości lusterek i reflektorów.

    

 

Poprawne, właściwe, prawidłowe - ustawienie  lusterka (lusterek) w Toyocie Yaris

Prawidłowe ustawienie lusterek, zgodnie z rozporządzeniem jest bardzo ważne, będzie nam bardzo przydatne podczas parkowania równoległego, zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej oraz podczas jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu (na tzw. „łuku”) oraz podczas zmiany pasa ruchu.
Właściwe ustawienie : 
- lusterek : w lewym i prawym lusterku kierowca powinien widzieć bok pojazdu i obszar przestrzeni za pojazdem, w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem;
Pytanie testowe:
Na jakiej wysokości ustawiamy reflektory pojazdu gdy tył nie jest obciążony ? 
Odp. Gdy tył pojazdu nie jest obciążony wysokość reflektorów ustawiamy w pozycji "0"

 

 

 Rozmieszczenia kontrolek - nowa wersja Toyoty Yaris