Skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, dookoła wyspy - zawracanie.

 

Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.8

§36

1. Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

§5
5. Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

8. Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

§ 87.1.Znaki:
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3. 

Komentarz.

Dojeżdżając do skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym oznakowanego, znakiem C12 łącznie ze znakiem A7, obserwujemy lewą stronę skrzyżowania i ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu, nadjeżdżającym z lewej strony, które mają pierwszeństwo. 

Nie włączamy kierunkowskaz w lewo wjeżdzając na skrzyżowanie.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt II SA/Gl 888/16), z którego wynika, że wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie możemy sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem.

Włączamy kierunkowskaz w prawo, opuszczając skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym


Przykład
Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dookoła wyspy:

 

 

 

 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym dookoła wyspy,
z wyznaczonymi pasami ruchu.

§ 87.1.Znaki:

2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Z wszystkich czterech stron jest tak samo.

Komentarz. 
- zajęcie właściwej pozycji na drodze, z odpowiednim wyprzedzeniem,
- zawracanie tylko z lewega pasa ruch, zgodnie z § 87.2.
- skręt w lewo tylko z lewego pasa ruchu - wjazd na autostradę w kierunku Łodzi.

 

Jedziesz lewym pasem ruchu.W tym miejscu, linia przerywana zepchnie cię na prawy pas ruchu.

 Wyjazd ze skrzyżowania wykonując manewr zawracania.

 

 

 

 

Skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym z jednym pasem ruchu.

  

Z odwrotnego kierunku jazdy.

 Schemat do zdjęć.
 

 

 

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z tramwajem.

 

Przykład 2
- tramwaj 2 porusza się drogą podporządkowaną dojeżdża do znaku A7 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1
- tramwaj 4 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1 wjechał już na skrzyżowanie, sytuacja równorzędna.

 

 

 

Przykład 1 - tramwaj ma pierwszeństwo.
Oznakowanie skrzyżowania w taki sposób jest niezgodne z prawem, 
Znak C12 jest ustawiany łącznie ze znakiem A7 
- Podstawa prawna.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1. 
- omawiając tą sytuację...
- tramwaj 2 i 4 mają pierwszeństwo przed pojazdem 1 sytuacja równorzędna,