Skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, dookoła wyspy - zawracanie.

 

Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.8

§36

1. Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

§5
5. Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

8. Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

§ 87.1.Znaki:
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3. 

Komentarz - Ustąpienie pierwszeństwa -

Dojeżdżając do skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym oznakowanego, znakiem C12 łącznie ze znakiem A7, obserwujemy lewą stronę skrzyżowania i ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu, nadjeżdżającym z lewej strony, które mają pierwszeństwo. 
- Włączanie kierunkowskazu w prawo opuszczając skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym -
 dostarczamy informacji uczestnikom ruchu, którzy chcą wjechać na skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.
Nie ma żadnej podstawy prawnej regulującej, kiedy mamy włączać kierunkowskazy na tym typie skrzyżowania.
Przykład
Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dookoła wyspy:
w prawo        - 1 wyjazd; 
prosto            - 2 wyjazd;  
w lewo           3 wyjazd; 
zawracanie    4 wyjazd


 

 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym dookoła wyspy,
z wyznaczonymi pasami ruchu.

§ 87.1.Znaki:

2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

Komentarz. 
- zajęcie właściwej pozycji na drodze, z odpowiednim wyprzedzeniem,
- zawracanie tylko z lewega pasa ruch, zgodnie z § 87.2.
- skręt w lewo tylko z lewego pasa ruchu,

 

Z wszystkich czterech stron jest tak samo.
To samo skrzyżowanie z odwrotnego kierunku jazdy.

Zmieniasz pas na lewy.Jedziesz lewym pasem ruchu.

W tym miejscu, linia przerywana zepchnie cię na prawy pas ruchu.

 

Wyjazd ze skrzyżowania


Ostrzeżenie.


Komentarz
Pojazd widoczny na zdjęciu (na dachu) jechał prawidłowo lewym pasem ruchu na wprost przez skrzyżowanie.
Inny kierowca chciał skręcić w lewo jadąc prawym pasem ruchu. 
Na skrzyżowaniu z wyznaczonymi pasami ruchu jest to niemożliwe.
Bardzo dużo kierowców popełnia ten błąd.

 

 

Skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym z jednym pasem ruchu.

  

Z odwrotnego kierunku jazdy.

 Schemat do zdjęć.
 

 

 

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z tramwajem.

 

Przykład 2
- tramwaj 2 porusza się drogą podporządkowaną dojeżdża do znaku A7 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1
- tramwaj 4 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1 wjechał już na skrzyżowanie, sytuacja równorzędna.

 

 

 

Przykład 1 - tramwaj ma pierwszeństwo.
Oznakowanie skrzyżowania w taki sposób jest niezgodne z prawem, 
Znak C12 jest ustawiany łącznie ze znakiem A7 
- Podstawa prawna.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1. 
- omawiając tą sytuację...
- tramwaj 2 i 4 mają pierwszeństwo przed pojazdem 1 sytuacja równorzędna,