Egzamin praktyczny - prawo jazdy kat.B

Strona przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do egzaminu na Prawo Jazdy Kat.”B”. 
Opracowanie wszystkich materiałów – Instruktor nauki jazdy Kat.B  Janusz Stasiaczek
– prawa autorskie.

Zakaz kopiowania i drukowania.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego dla kat. B 
zgodnie z aktualizacją ....

 USTAWA
z dnia 26 czerwca 2014 r.

o kierujących pojazdami

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000970 

Art. 51. 
1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym:

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.”,Akt wykonawczy do ustawy...

Warszawa,
dnia 25 lutego 2016 r.
Poz. 232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach2)
 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000232 

 

Rozdział 5

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

 

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego;
3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu egzaminacyjnego w taki sposób, aby zostały zarejestrowane.

 

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
1)
wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

 

Tabela 2            
Poz.
Zadania egzaminacyjne
Kategorie prawa jazdy
  Tylko dla kat. B  
1
- Sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
- Przygotowanie się do jazdy,
 
Wszystkie
2
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E,
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E,

 

 
Tabela 4 - przedstawia kryteria oceny i kolejność wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym.     

Wskazówka. 
Sam(a) nie podejmujesz żadnych decyzji, wszystko za zgodą egzaminatora.
Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 232
1.1.1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:  
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
(odpowiedz jest krótka, niezbędne minimum,)
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.


1 - Sprawdzasz jeden element z następujących: ( płyny Toyota Yaris )a) poziom oleju w silniku,

Odp. Poziom olej sprawdzamy przy użyciu miarki, (inna nazwa - wskaźnik ) 
– wskazujesz gdzie się znajduje.

Tylko omawiasz -
1 - wyciągamy miarkę 2 – wycieramy miarkę 3 – wkładamy w to samo miejsce do oporu
4 - wyciągamy i sprawdzamy czy olej znajduje się pomiędzy min. a max.Dodatkowe pytanie.
Jakie warunki trzeba spełnić aby sprawdzić prawidłowo poziom olej w silniku.
Odp. 1 - Silnik musi być wyłączony 2 - silnik musi być zimny 3 - pojazd musi stać na równym poziomym podłożu.
Nie spełniając powyższych warunków pomiar poziomu oleju jest niewłaściwy, niemożliwy.
Awaryjne olej możemy sprawdzić po 15 min od wyłączenia silnika.
Dodatkowe pytanie.
Jaki olej dolewamy do silnika.
Odp. Taki sam jaki znajduje się w silniku np. takim jak zaleca producent, 
 

b) poziom płynu chłodzącego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiasz
– płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….(jak jest widoczny poziom)


   


c) poziom płynu hamulcowego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiasz  
– płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….(jak jest widoczny poziom)


  


d) obecność płynu w spryskiwaczach, 

Odp. Wskazujesz zbiornik: (omawiasz) w pierwszej kolejności sprawdzasz,
- na szyjce zbiornika czy płyn znajduje się do symbolu - Full,
- jak widzisz płyn to stwierdzasz że jest,
- jak nie widać to...
– po otwarciu zbiornika wizualnie stwierdzasz obecność płynu.
Koniec odpowiedzi.
Jak egzaminator poprosi cię o sprawdzenie, to po otwarciu zbiornika...
Gdy płyn jest widoczny w zbiorniku, stwierdzasz że jest.
Gdy płyn jest niewidoczny, najlepszym sposobem na upewnienie się, jest dolanie płynu do pełna.       


e) działanie sygnału dźwiękowego,


 


Odp. Naciskasz sygnał i stwierdzasz czy jest sprawny.2- Sprawdzenie działania jednego światła z następujących: (Toyota Yaris)


Wskazówka. 
Przy sprawdzaniu świateł zamiast sformułowania przykładowo: prawe światło mijania świeci, kierunkowskazy i awaryjne działają – możemy użyć sformułowania – są sprawne - czyli przykładowo: kierunkowskaz jest sprawny, światła mijania prawe jest sprawne itd. 

Wskazówka.
Gdy silnik jest uruchomiony - wszystkie światła będą działały.
Gdy silnik nie jest uruchomiony to sprawdzając światła cofania i kierunkowskazy , oraz ustawiając lusterka, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki.

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,      

      


- z przodu pojazdu dwie żarówki,
- z tyłu pojazdu dwie żarówki ,
- obowiązkowo sprawdzasz oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Wszystkie wskazujesz ręką bardzo dokładnie i stwierdzasz czy świecą czy nie świecą. 

Toyota Yaris nie posiada świateł postojowych.


g) działanie świateł mijania,     Wskazujesz ręką dwie żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą (działają)
Znajdują się tylko z przodu pojazdu, razem z mijania świecą światła pozycyjne z przodu i z tyłu pojazdu.


h) działanie świateł drogowych,

 


      

Wskazujesz ręką dwie żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą.
Znajdują się tylko z przodu pojazdu, aby się włączyły najpierw musisz włączyć światła mijania, razem z drogowymi świecą światła pozycyjne z przodu i z tyłu pojazdu


i) działanie świateł hamowania "STOP",

Sprawdzenie działania świateł hamowania stop może być przeprowadzone na dwa sposoby:
- prosisz egzaminatora o sprawdzenie,
- egzaminator używa hamulca i prosi osobę egzaminowaną o sprawdzenie działania świateł.

Wskazujesz wszystkie trzy i stwierdzasz czy świecą czy nie świecą.


    


Trzecie światło hamowania stop znajduje się u góry tylnej szyby. Prawidłowa nazwa zgodnie z rozporządzeniem jest to - środkowe światło hamowania stop.

j) działanie świateł cofania,

Dwie sytuacje:
1) Silnik jest wyłączony - włączając bieg wsteczny - włączamy światło cofania,
kluczyk w stacyjce musi być przekręcony do pozycji w której świecą się kontrolki.

2) Silnik może być uruchomiony.
Gdy silnik jest uruchomiony, informujesz egzaminatora że nie możesz samodzielnie sprawdzić działanie świateł cofania, pytasz się czy możesz wyłączyć silnik.
 
    k) działanie świateł kierunkowskazów, 

 

  

Sprawdzając kierunkowskazy gdy silnik nie pracuje, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki ( tak jak na zdjęciu powyżej )
Sprawdzasz prawy i lewy nie ma znaczenia od którego zaczynasz. 

 


l) działanie świateł awaryjnych, 

Sprawdzasz sześć żarówek.

     

 


m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,         


Pokrętło do włączenia świateł tylnych przeciwmgłowych jest na sprężynie, wraca z powrotem po włączeniu świateł do pozycji zero "0" - w czasie włączania świateł, obserwuj czy włączy się kontrolka.     
Żeby włączyć światła tylne przeciwmgłowe, najpierw musisz włączyć światła mijania.
Wskazujesz ręką i stwierdzasz czy świeci czy nie świeci.

Nowa wersja Toyoty Yaris posiada tylko jedno światło przeciwmgłowe.Zgodnie z rozporządzeniem.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f-m.

Przygotowanie do jazdy: 
Komentarz:
Kolejność musi być zachowana zgodnie z rozporządzeniem. 
Fotel ustawiamy w trzech płaszczyznach.
Rozporządzenie pomija ustawienie wysokości fotela, którą ustawiamy w pierwszej kolejności.

1.1.2) właściwe ustawienie :
- fotela; 
Fotel należy odsunąć jak najdalej do tyłu, tak jednak, aby lewą nogą można było swobodnie wcisną pedał sprzęgła (lekko ugięta)
Oparcie należy ustawić tak, aby ręką można było sięgnąć do umownej godz. 12 na kole kierownicy, bez odrywania pleców od oparcia.

- lusterek :
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówków – zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
zapięcie pasów bezpieczeństwa,
2.2.1)
- uruchomienie silnika;
- z wciśniętym sprzęgłem, dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej (na "luzie");

- włączenie światła odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
 przed ruszeniem, rozpoczynając jazdę pasem ruchu ( tzw. „łuku”) muszą być włączone !!! zgodnie z rozporządzeniem.
-
upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte;
- 
sprawdzasz kontrolkę, nie możesz ruszyć gdy drzwi są niedomknięte lub otwarte, samodzielnie szukasz otwartych drzwi i zamykasz.


       
Nie możesz ruszyć pojazdem dopóki nie zgasną wszystkie kontrolki świecące na czerwono.


2.2 Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu: (na tzw.”łuku”) 


Komentarz.
Wykonując zadanie egzaminacyjne musisz: zawsze, nieustannie, cały czas - podczas jazdy - spełniasz poniższe obowiązki: przed ruszeniem, jadąc do przodu i cofając z pkt. 2, 3, 4, 6, 8) czyli nasze zachowanie jest identyczne z jazdą na drodze publicznej.

Przed ruszeniem.
2) upewnienie się o możliwości jazdy: 
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

 

Komentarz.
Przed ruszeniem oceniasz sytuację wokół pojazdu, wykluczasz prawdopodobieństwo stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób. Nie wolno ci ruszyć dopóki nie zlikwidujesz zagrożenia.

Wskazówka
- Osoba zdająca sama podejmuje decyzje dotyczące obsługi wycieraczek.


3) płynne ruszenie :
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego  w przypadku kiedy jest uruchomiony, 
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika, 

Komentarz.
Ruszenie tylko na pół sprzęgle jest błędne, niezgodne z pkt.3 b


   

4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1) w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka.
Komentarz.
Obserwacja toru jazdy jest opisana na podstronie technika - ogólne zasady jazdy do tyłu, zgodnie z techniką kierowania.

 
Kryterium oceniania.
gdy utracimy płynność zatrzymamy sie lub silnik zgaśnie czyli nastąpi zatrzymanie– mamy ponowną próbę jazdy (na tzw.”łuku”).

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ,
7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,

Kryterium oceniania.
Gdy przejedziesz za linię, najedziesz na pachołek, potrącisz tyczkę nastepuje przerwanie egzaminu.

Druga próba.
Wykonując zadanie egzaminacyjne - jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu - ocenia się czy kierujący potrafi prawidłowo obserwować drogę wokół pojazdu ? Zatem, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo obserwuje tor jazdy kierowanego pojazdu i stwierdza, że za chwilę naruszy linię lub słupek powinna zatrzymać się i podjąć na nowo zadanie egzaminacyjne. W przeciwnym przypadku, to jest po wyjechaniu poza linię wyznaczającą krawędź pasa ruchu lub także po potrąceniu słupka przez zdającego egzamin egzaminator ma obowiązek zakończyć egzamin. 


8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu;

Kryterium oceniania.
Druga próba, ponowny przejazd pasem ruchu do przodu i tyłu.
Gdy delikatnie najedziesz na linię jadąc pasem ruch, masz ponowną próbę jazdy, nie możesz przejechać przez linię.

Jeżeli wjeżdżają nie zmieścisz się w polu zatrzymania (kopercie) jadąc do przodu lub tyłu  masz ponowną próbę jazdy na „łuku”


5.6 Ruszanie na wzniesieniu.
Przy ruszaniu na wzniesieniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go, bez utraty przyczepności kół.

Kryterium oceniania.
Wykonując zadanie ruszania na wzniesieniu, masz dwie próby - zgodnie z Arkuszem.

 

 
 
Warunki dopuszczenia do egzaminu w ruchu drogowym.
 

§12.2. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
Komentarz.
- dla kat. B tylko poz. 1, 2, 6 z Tabeli 2

 
W ruchu drogowym.
 
§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
2) wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:
a) obejmujących co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,
b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia – 40 min, z zastrzeżeniem pkt 3;

Objaśnienie.
Górna granica limitu czasowego nie jest określona ile ma trwać egzamin.

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 
 
         Zadania egzaminacyjne od 25.02.2016r

Tabela Nr.7
 
poz  Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*) .
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11  Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12  Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego, – miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
 13  Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) .
 14  Przejazd przez tunel*) .
 15  Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.
 16  Wykonanie manewru wyprzedzania.
 17  Wykonanie manewru omijania.
 18  Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
 19  Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
 20  Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
 21  Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
 22  Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
 23  Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
 26  Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
 27  Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania -stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).
   *) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
 


Kryteria oceniania w ruchu drogowym. 
 
§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
Objaśnienie.
Egzaminator musi informować osobę zdającą o popełnionym błędzie na bieżąco - popełniła pani/pan błąd.

Obecnie od 10 listopada 2016r:
w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzaminator:
1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;


Cytat ....
Ustawa o Kierujących Pojazdami

Art.52.2.Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

§ 27.
9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
 

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,
b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.


Tabela 1

                 

 


§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23
Komentarz.
- czyli zadania z tabeli 2, 4, 7 

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
Komentarz.
- dotyczy zadań znajdujących się w Arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3. 
Objaśnienie.
 § 16 pkt 1 - przerwanie egzaminu.
 § 16 pkt 3 - przerwanie egzaminu na wniosek osoby egzaminowanej. 

2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania;

 

Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.


Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy
od 25.02.2016r poz.232


  

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. Idziesz zdać egzamin, a nie go oblać. 

 Życzę wszystkim powodzenia na egzaminie.

 

 

 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami1)

Art. 68. 1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.

Art. 51.4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B może być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.