Zawracanie na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, dookoła wyspy.

 

Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.8

§36

1. Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

§5
5. Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

7. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

8. Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

 

Komentarz - Ustąpienie pierwszeństwa -

Dojeżdżając do skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym oznakowanego, znakiem C12 łącznie ze znakiem A7, obserwujemy lewą stronę skrzyżowania i ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu, nadjeżdżającym z lewej strony, które mają pierwszeństwo. 
- Włączanie kierunkowskazu w prawo opuszczając skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym -
 dostarczamy informacji uczestnikom ruchu, którzy chcą wjechać na skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.
Nie ma żadnej podstawy prawnej regulującej, kiedy mamy włączać kierunkowskazy na tym typie skrzyżowania.

Przykład
Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dookoła wyspy:
w prawo        - 1 wyjazd; 
prosto            - 2 wyjazd;  
w lewo           3 wyjazd; 
zawracanie    4 wyjazd


 

 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym dookoła wyspy,
z wyznaczonymi pasami ruchu.

 

§ 87.1.Znaki:
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

Komentarz. 
- zajęcie właściwej pozycji na drodze, z odpowiednim wyprzedzeniem,
- zawracanie tylko z lewega pasa ruch, zgodnie z § 87.2.
- skręt w lewo tylko z lewego pasa ruchu,

 

 

 

 

 

Z wszystkich czterech stron jest tak samo.
To samo skrzyżowanie z odwrotnego kierunku jazdy.

Po wjeżdzie na lewy pas ruchu , jedziesz dalej swoim pasem ruchu.

W tym miejscu, linia przerywana zepchnie cię na prawy pas ruchu.

 

Wyjazd ze skrzyżowania

 

Ostrzeżenie.


Komentarz
Pojazd widoczny na zdjęciu (na dachu) jechał prawidłowo lewym pasem ruchu na wprost przez skrzyżowanie.
Inny kierowca chciał skręcić w lewo jadąc prawym pasem ruchu. 
Na skrzyżowaniu z wyznaczonymi pasami ruchu jest to niemożliwe.
Bardzo dużo kierowców popełnia ten błąd.

 

 

Skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym z jednym pasem ruchu.

  

Z odwrotnego kierunku jazdy.

 

 


Schemat do zdjęć.