Zawracanie na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, dookoła wyspy.

 

Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.8

§36

1. Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

§5
5. Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

7. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

8. Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

 

Komentarz - Ustąpienie pierwszeństwa -

Dojeżdżając do skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym oznakowanego w ten sposób, obserwujemy lewą stronę skrzyżowania i ustępujemy pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony, które mają pierwszeństwo. 
- Włączanie kierunkowskazu w prawo opuszczając skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym -
 dostarczamy informacji uczestnikom ruchu, którzy chcą wjechać na skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.
Nie ma żadnej podstawy prawnej regulującej, kiedy mamy włączać kierunkowskazy na tym typie skrzyżowania.
Przykład
Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dookoła wyspy:
w prawo        - 1 wyjazd; 
prosto            - 2 wyjazd;  
w lewo           3 wyjazd; 
zawracanie    4 wyjazd


 

 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, dookoła wyspy z wyznaczonymi pasami ruchu.

 

§ 87.1.Znaki:
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

Komentarz - zawracanie tylko z lewega pasa ruch zgodnie z § 87.2.

 

 

 

 

 

Z wszystkich czterech stron jest tak samo.
To samo skrzyżowanie z odwrotnego kierunku jazdy.

Po wjeżdzie na lewy pas ruchu , jedziesz dalej swoim pasem ruchu.

W tym miejscu, linia przerywana zepchnie cię na prawy pas ruchu.

 

Wyjazd ze skrzyżowania

 

 

Skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym z jednym pasem ruchu.

  

Z odwrotnego kierunku jazdy.

 

 


Schemat do zdjęć.