Zawracanie na skrzyżowaniu - gdzie wolno, a gdzie nie wolno zawracać.

 
Zawracanie na skrzyżowaniu.
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.12 w ruchu drogowym.

Gdzie zawracanie jest zabronione, a gdzie dozwolone w Bytomiu i Radzionkowie.


Art. 22. 6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

 Na poniższych skrzyżowaniach wolno zawracać.
Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X

Wykonując manewr zawracania na tym typie skrzyżowania musimy zachować szczególną ostrożność i wszystkim ustąpić pierwszeństwa.
Objaśnienie.
Egzaminator ocenia czy na skrzyżowaniu można zawrócić, jego polecenie nie może być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego.

 

Zdjęcie do schematu powyżej 

 

Przykład 

 

 

Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną typu S 3 do zawracania ul. Powstańców Warszawskich

 §97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. 

 

Możesz zawrócić tylko z pasa przeznaczonego do zawracania. 

 

Zawracanie na skrzyżowaniu dwupoziomowym - obwodnica Bytomia.

 

Komentarz
Zawracanie polega na przejeździe przez drugi poziom skrzyżowania i powrocie. 
Zadanie egzaminacyjne Arkusz w ruchu drogowym poz.9
Definicję skrzyżowania wielopoziomowego określa -  ustawa o drogach publicznych.pdf

 

 


Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją
 
świetlną S 1. 
Przykład al. Legionów, na drodze dwujezdniowej.

 

 

 

 Zawracanie na skrzyżowaniu.

 


§ 72.1.Umieszczony obok jezdni znak F-10 "kierunki na pasach ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.

2.Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 "kierunki na pasie ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.

 

3.Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

§ 87.1.Znaki:
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Komentarz - na tym skrzyżowaniu wolno zawracać z lewego pasa ruchu. 

 

Schemat do zdjęcia.

Kryterium oceniania.
Od 19.01.2013r skręt z niewłaściwego pasa ruchu powoduje przerwanie egzaminu Art.25.2. Ustawy o kierujących pojazdami,
 w szczególności jest to naruszenie przepisów z tabela nr.1 poz.9.9.6 z rozporządzenia. 

 

 

Na poniższych skrzyżowaniach nie wolno zawracać.

 

4.Znaki nakazu
Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania:
- wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy (znaki od C1 do C12)

 

 Komentarz
Na skrzyżowaniu możemy jechać tylko w kierunku wskazanym na znakach, mamy zakaz zawracania. 
Przykład - na tym skrzyżowaniu nie możemy zawrócić - ul. Grottgera

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

§22.1.Znaki:
1) B-21 "zakaz skręcania w lewo"
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.  

 

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

 

 

 

 

Pytanie
Czy można zawrócić na skrzyżowaniu w sytuacji przedstawionej na zdjęciu nr.2

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Odp.
Tak, sygnalizacja na zdjęciu nr.2 jest wyłączona, czyli sygnały nie są nadawane. 
§97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy 
S-dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką 
(strzałkami).