Wyprzedzanie - gdzie nie wolno wyprzedzać, a gdzie wolno - trasy egzaminacyjne.

Wyprzedzania.
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.16


Art.2.pkt 28) wyprzedzanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;
Wskazówka.
Jeżeli wyprzedzanie jest połączone ze zmianą pasa ruchu częściowo lub całkowicie włączamy kierunkowskaz przed wyprzedzaniem i na powrót.

Art.24
.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstępod wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m. 

Wskazówka.
- Wyprzedzając pojazd jednośladowy musimy zachować odstęp 1 metra, gdy linia podwójna ciągła nie pozwala nam na spełnienie powyższego warunku, jedziemy wolno za pojazdem jednośladowym, aż wystąpi możliwość wyprzedzenia pojazdu, nawet gdybyśmy musieli jechać 5 km. 
Nie wolno wyprzedzać pojazd jednośladowy:
- przed przejściem dla pieszych, na przejściu,
- przed przejazdem pojazdów szynowych, na przejeździe,
- na skrzyżowaniu gdy jesteś zmuszeni wjechać na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego. 
Wolno wyprzedzać pojazd jednośladowy na skrzyżowaniu:
- pod warunkiem że nie wieżdzamy na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego,
przykłady - na drodze jednokierunkowej, gdy mamy dwa pasy w jednym kierunku,

Przykład - za wąski pas ruchu.

Przykład - przed przejazdem, na przejeździe.Przykład - przed przejściem, na przejściu.


Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu Tabela Nr.1 poz. 9.9.7 lub Art.52.2 UoKP


3.Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 10.

Tramwaj.
4.Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

Przykład z trasy egzaminacyjnej Bytom ul. Piekarska.


5.Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

6.Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.

7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
Komentarz - (nie dotyczy roweru, motoroweru )
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Komentarz 
Na tym skrzyżowaniu można wyprzedzać, ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

 

8.Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
1) jednokierunkowej;
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
Komentarz 
- możemy wyprzedzać tylko  lewym pasem ruchu,
- musimy mieć do dyspozycji przynajmniej dwa pasy ruchu, przeznaczone do ruchu w jednym kierunku i wyznaczone.

      

Obrazek z książki dobry kierowca.

9.Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust.7 pkt 3(na skrzyżowaniu) pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

Komentarz - pkt.3 dotyczy skrzyżowania gdzie pierwszeństwo ustalają znaki: 

- musimy mieć do dyspozycji przynajmniej dwa pasy ruchu, 
- ale możemy wyprzedzić tylko pojazd sygnalizujący zamiar skrętu, 
- nie możemy wjechać na pas dla kierunku przeciwnego,
- nie możemy wyprzedzić pojazd jadącego prosto.

 obrazeki z książki dobry kierowca.

 

10.Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust.1 i 7
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

obrazek z książki dobry kierowca
Komentarz
Nie wolno wyprzedzać z prawej strony gdy pasy ruchu są nie wyznaczone przykład al. Olimpijska


7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
Komentarz - (nie dotyczy roweru, motoroweru )
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

obrazek z książki dobry kierowca.


Komentarz
Zabrania się wyprzedzania z prawej strony bez wyznaczonych pasów ruchu na prostych odcinkach drogi pojazd silnikowy,
Komentarz -możesz wyprzedzić pojazd jednośladowy. 
Zgodnie z ust.10 i ust.1 i 7 

   

 

7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
Komentarz - (nie dotyczy roweru, motoroweru )

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany. 

 

 

11.Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

Kryterium oceniania
Za wyprzedzanie z niewłaściwej strony. 
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabela Nr.1  poz. 16 z rozporządzenia.
Pozostałe przypadki Tabela Nr.1 poz. od 14.14.1 do 14.14.6