Skręt w lewo jadąc drogą jednojezdniową w drogę dwujezdniową.

Komentarz

- pojazd zielony 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdom z lewej strony poruszającym się drogą z pierwszeństwem pojazd 4
- gdy dojedziesz do środka skrzyżowania, ustępujesz pierwszeństwa pojazdom z prawej strony poruszającym się drogą z pierwszeństwem pojazd 3
- czy ustępujemy pierwszeństwa
 pojazdom z kierunku przeciwnego pojazdowi 2

Jeżeli pojazd 1 skręca w lewo obserwuje zachowanie pojazdu 2

Schemat do zdjęcia


Zdjęcie do schematu - skręt w lewo.


 

 

Przepisy są niejednoznaczne.

Ustalenia:
Pojazd 1 znajduje się na pasie między jezdniami, 
zgodnie z Art.4 pkt.7 Ustawa o drogach publicznych.pdf 
zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym pas między jezdniami nie wchodzi w skład drogi Art.2 pkt.1 
- czy jest na skrzyżowaniu, 
- jaką drogą jedzie,  
§ 1. z Rozporządzenia - pojazd 1 nie ma ustawionego znaku D1 droga z pierwszeństwem,

Pierwszeństwo
Art.25
 1
.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. 
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Ustawa
z dnia 1 luty 1983 r.
Prawo o ruchu drogowym określała jednoznacznie pierwszeństwo podczas zawracania i skrętu w lewo.
Art .18.4. Kierujący pojazdem zawracając jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa również pojazdowi wjeżdżającemu z drogi podporządkowanej.

Może w końcu doczekamy się sprecyzowania i ulednolicenia przepisów.