Przystanek autobusowy

 

Przejazd obok przystanku  autobusowy i tramwajowego.
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.15

Art.2 pkt 13) przystanek — miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi;
Art.18
.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię,
2. Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Komentarz.

- jeżeli na przystanku z zatoką stoi autobus, podjeżdżając musisz zmniejszyć prędkość, 
- gdy kierujący autobusem włączy kierunkowskaz w lewo,
- a Ty znajdujesz się w odpowiedniej odległości,
dojeżdzając do przystanku, musi ustąpić pierwszeństwa autobusowi, nie musi się zatrzymać,   
- Autobus zmieniając pas ruchu na terenie zabudowanym ma pierwszeństwo.

Kryt
eniania oceniania.
Jak nie zmniejszysz prędkości, jesteś żle oceniany.

Jak nie ustąpisz pierwszeństwa autobusowi, kończysz egzamin z wynikiem negatywnym.  
          

 

 Przystanek tramwajowy

Art.26.6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacjipublicznej.

Komentarz
Zatrzymujesz się przed przystankiem w odpowiedniej odjegłości.

Czekasz aż tramwaj ruszy i dopiero ruszasz.