Najczęściej popełniane błędy na egzaminie, na prawo jazdy kategorii B .

Każdy popełniony błąd omówiony poniżej kosztuje 140 zł.

 

 Wymuszenie pierwszeństwa.

 

Art.2. 23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do: zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości,

Komentarz
Żeby nie wymusić pierwszeństwa, musisz posiadać umiejętność oceny odległości i prędkości pojazdu zbliżającego się do ciebie w różnych sytuacjach, ponadto musisz uwzględnić swoje umiejętności. Lepiej się nie spieszyć. 
   
Komentarz
W czasie jazdy gdy inny kierujący samodzielnie się zatrzyma i ustąpi nam pierwszeństwa w różnych sytuacjach, nie może być mowy o wymuszeniu pierwszeństwa.
Ponieważ nasz ruch nie zmusza go do zatrzymania.

Przykłady :
Podczas skrętu w lewo na skrzyżowaniu, podczas włączania się do ruchu, podczas zawracania. 
Podczas zmiany pasa ruchu, np. z prawego na lewy, gdy włączysz kierunkowskaz, musisz poczekać aż pojazd jadący z tobą lewym pasem ruchu włączy kierunkowskaz i pierwszy zacznie zmieniać pas ruchu na prawy.

 

 

 Niepotrzebne zatrzymanie

 

 Brak zatrzymania.

 

 

  Brak zatrzymania.

 

 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.

 Zła pozycja na drodze.

 

 Zła pozycja na drodze.

 

Zła pozycja na drodze.